Tirsdag 22.oktober starter «Herland-saken» i Arbeidsretten

Tirsdag 22.oktober starter «Herland-saken» i Arbeidsretten

Idar Martin Herland|

Saken startet med debattinnlegget «Misnøyens beger renner over» som ble trykket i Stavanger Aftenblad 7. desember 2017.
Innlegget resulterte i en skriftlig advarsel, signert Equinor-ledelsen.

Saken startet med debattinnlegget «Misnøyens beger renner over» som ble trykket i Stavanger Aftenblad 7. desember 2017.

Innlegget resulterte i en skriftlig advarsel, signert Equinor-ledelsen.

Problemstillingene Idar Martin Herland tok opp, var knyttet til mangel på samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Det startet med røykesaken

Den konkrete saken som førte til innlegget var ledelsens ønske om å fjerne røykerom på sokkelen. Herland viste til stor støtte fra ikke-røykere om bord. Disse var med å starte Facebook-gruppa «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel».

Mange av dem røyker altså ikke. «Men de er sinte. Det som tenner gnisten, er jo bedriftens fremgangsmåte», skrev Herland i innlegget.

Herland trakk fram bedriftens bruk av styringsretten i stedet for å lytte til ansatte og tillitsvalgte og diskutere seg fram til gode løsninger. Trepartssamarbeidet forvitrer, og konsekvensen kan bli en økende fare for storulykke. «Ikke fordi vi mobber dem som røyker, men på grunn av måten vi styrer virksomheten på.»

Idar Martin Herland fikk advarsel
Idar Martin Herland fikk advarsel

Brudd på lojalitetsplikten, sier Equinor

Equinors områdedirektør for drift nord, Siri Espedal Kindem, trakk fram på brudd på lojalitetsplikten som begrunnelse for advarselen. Equinor mener innlegget ikke er vernet av ytringsfriheten. Hvis dette gjentar seg, kan det få konsekvenser for Herlands framtid i selskapet.

SAFE reagerer på advarselen

Jurist og organisasjonssekretær i SAFE, Levard Olsen-Hagen, sa dette om advarselen:

– Herland har signert leserinnlegget som tillitsvalgt, ikke som vanlig arbeidstaker. Det er en stor forskjell. Tillitsvalgte skal ikke meddeles skriftlig advarsel i utøvelsen av tillitsvervet uten saklig grunn. I denne saken har Herland tatt opp forhold på arbeidsplassen. Det gjør saken mer alvorlig. Saken handler om ytringsfrihet.

Skriftlig advarsel er urimelig

SAFE sokkels leder, Terje Enes, mener at å begrunne den strenge advarselen med lojalitetsplikt, er urimelig. Tillitsvalgte skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, også i Equinor.

– Dette er en altfor streng vurdering, og jeg er overrasket over reaksjonen.

Enes viste til Equinors praksis med selv å bruke media til å omtale både arbeidstakere, tillitsvalgte og vernetjeneste i krenkende ordelag.

Blant annet beskyldte Equinors sikkerhetssjef på norsk sokkel, Øystein Arvid Håland, tillitsvalgte for å trekke «HMS-kortet» for å redde arbeidsplasser, i en artikkel i Stavanger Aftenblad 3. oktober 2017. Han sa også at de tillitsvalgtes agenda var arbeidsplasser, ikke sikkerhet.

Saken har vært en belastning

Saken har vært en belastning, bekrefter Idar Martin Herland.

– Saken har hengt over meg i snart to år, og når «en liten mann» har som motpart så mektige krefter som Nord-Europas største oljeselskap og NHO, er det klart det er tøft.

Heldigvis har jeg fått mye støtte. Både klubber, fagforeninger og forbund står bak meg. Det samme gjør andre tillitsvalgte. Det hjelper godt.

Er skriftlig advarsel i strid med Hovedavtalen?

Spørsmålet som Arbeidsretten skal behandle, er om den skriftlige advarselen Equinor ga til SAFEs tillitsvalgt Idar Martin Herland, er i strid med Hovedavtalens § 5 – 10. Siden det dreier seg om forståelsen av en bestemmelse i Hovedavtalen, er det YS og NHO som er parter i saken.

Leder og nestleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst og Roy Aleksandersen.
Leder og nestleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst og Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

SAFE har naturlig nok engasjert seg sterkt i saken, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst og nestleder Roy Aleksandersen.

– SAFE mener det er viktig og riktig at tillitsvalgte ytrer seg om saker som skjer i vår næring, og at tillitsvalgte også offentlig fremstår som sterke stemmer når det gjelder å forsvare næringen eller å kritisere den.

Det har vært en belastning å stå i dette i to år, sier Idar Martin Herland. Han er glad for all støtten han har fått, og ser fram til at Arbeidsretten nå skal behandle saken.

Fotograf: Rebecca Bjerga