To tariffrevisjoner i boks etter mekling i DOF Subsea

To tariffrevisjoner i boks etter mekling i DOF Subsea

Etter meklinger hos Kretsmekleren i Bergen er to lokale tariffoppgjør i DOF Subsea landet denne uken. Organisasjonssekretær og advokatfullmektig i SAFE, Bernt Hodne, var forhandlingsleder. Han sier seg rimelig fornøyd med resultatene.

Etter meklinger hos Kretsmekleren i Bergen er to lokale tariffoppgjør i DOF Subsea landet denne uken. Organisasjonssekretær og advokatfullmektig i SAFE, Bernt Hodne, var forhandlingsleder. Han sier seg rimelig fornøyd med resultatene.

 width=

Forhandlingene strandet før sommerferien, ikke minst fordi bedriften satte fram krav om å fjerne landansattes rett til en halv dags avspasering for hver arbeidsdag på offshoreturer. Dette kravet ble frafalt i meklingen.

 

– Det er alltid sånn at vi kunne tenkt oss bedre uttelling på enkelte punkter, men skissene som forhandlingsutvalgene valgte å godta var bedre enn det bedriften la fram i forhandlingene før sommeren, sier Hodne som berømmer klubbleder Raymond Wilhelmsen og resten av forhandlingsutvalget for iherdig innsats.

 

Tariffavtalen for offshoreansatte i DOF Subsea resulterer i et generelt lønnstillegg på 3,8 prosent på lønnsmatrisens 0-årssats. Videre er det tatt inn en innskjerpelse i bedriftens rett til å sette opp skiftplan med ekstra offshoreturer på 14 dager.

 

– I den gamle avtalen hadde bedriften rett å gjøre dette to turer ekstra  per år, i den nye er dette begrenset til en tur per år, sier Hodne som sammen med forhandlingsutvalget måtte innse at det ikke var mulig å få tariffestet fast 2/4-rotasjon i dette oppgjøret.

 

For landavtalen er meklingsresultatet et generelt tillegg på 2,3 prosent, pluss at det settes av midler til individuelle justeringer. Her er det også tatt inn bestemmelse om en dags fri ved flytting av ansattes bopæl.

 

. I SAFEs forhandlingsutvalg satt Bernt Hodne, klubbleder Raymond Wilhelmsen, Agnete Strømme, Rune Wilthil og Trond Jensen.

Meklingsmann var lagdommer Daniel Lunde