Transocean tvinger ansatte til å vaksinere seg – ulovlig mener SAFE

Transocean tvinger ansatte til å vaksinere seg – ulovlig mener SAFE

Egil Bjørgås klubbleder i SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga

Tirsdag sendte ledelsen i Transocean Norge beskjed til sine ansatte om at de som fortsatt ikke vaksinerer seg, vil miste jobben. Samtidig gjorde selskapet det klart at uvaksinerte som blir smittet, må bære de økonomiske kostnadene selv. Dette skapte frykt og redsel, sier klubbleder i SAFE-klubben i Transocean, Egil Bjørgås. For SAFE Transocean handler ikke denne diskusjonen om vaksinasjon, men om arbeidstakers rettigheter.

Tirsdag sendte ledelsen i Transocean Norge beskjed til sine ansatte om at de som fortsatt ikke vaksinerer seg, vil miste jobben. Samtidig gjorde selskapet det klart at uvaksinerte som blir smittet, må bære de økonomiske kostnadene selv. Dette skapte frykt og redsel, sier klubbleder i SAFE klubben i Transocean, Egil Bjørgås. For SAFE Transocean handler ikke denne diskusjonen om vaksinasjon, men om arbeidstakers rettigheter.

SAFE som fagforening støtter opp om smitteverntiltak og ønsker å jobbe for at riggene våre er sikre og at de ansatte holder seg friske. For SAFE Transocean handler ikke denne diskusjonen om vaksinasjon, men om arbeidstakers rettigheter. I etterkant av denne e-posten, fikk klubben over 60 henvendelser. Den skapte frykt, stress, redsel, det ble bare kaos, forteller Bjørgås.

– De ansatte opplever dette som et tillitsbrudd fra ledelsens side, sier Bjørgås. Det er jo ennå frivillig å vaksinere seg i dette landet. Hvis bedriften skal begynne å si opp folk på grunn av vaksinen, svekker dette oppsigelsesvernet alle vi ansatte har etter norsk lov og avtaleverk.

– Jeg frykter at andre bedrifter også kan komme med slike «regler» som kan gjøre det lettere for å si opp folk, sier nestleder i SAFE klubben Transocean, Steinar Nesse. Vårt oppsigelsesvern i Transocean blir her forsøkt forbigått.

Saken ble omtalt også i media på NRK og i E24. 

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst mener at det er helt uakseptabelt av en bedrift å sende ut en slik melding.

 decoding=
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Vi opplever at Transocean ikke følger norsk lov med tanke på trussel om generell oppsigelse, og overhodet ikke spillereglene i norsk arbeidsliv, her er ingen involvering eller samspill, sier Rysst.

Transocean benytter seg ikke av partsamarbeid

SAFE reagerer på hele måten Transocean håndterer denne nye omgangen av pandemien på, og måten de henvender seg til sine ansatte. Myndighetene har fremholdt hvor viktig partsamarbeidet er, Transocean ønsker tydeligvis ikke å følge den gode oppskriften, mener forbundslederen. Selskapet benytter seg ikke av partsamarbeid når de kun oversender teksten som informasjonen til de tillitsvalgte kort tid før den sendes alle ansatte.

– Det har ikke vært noe kontakt mellom tillitsvalgte og bedriften etter denne nyheten kom ut, sier Bjørgås.

En slik e-post er veldig utfordrende for arbeidsmiljøet i selskapet, den skaper frykt og er totalt ødeleggende for partsamarbeidet.

SAFE-sentralt støtter klubben fullt ut

– Vi forstår godt at de ansatte ble frustrerte og engstelige, SAFE er veldig fornøyd med at vi har en sterk klubb i Transocean som tar tak i dette, sier Rysst. De gjør en dyktig jobb som tillitsvalgte. Vi vet at klubben ønsker å ha en god dialog med bedriften og vil prøve å få bedriften i tale. SAFE-sentralt støtter klubben fullt ut, og vi vil gjøre vår del av arbeidet med å få oppklart alle spørsmålene som denne informasjonen har skapt, både juridisk og eventuelt ovenfor det enkelte medlem.

Arbeidsgivere har ikke juridisk grunnlag for å kreve at ansatte tar koronavaksine

Vår juridisk avdeling mener at arbeidsgivere har i dag ikke juridisk grunnlag for å kreve at ansatte tar koronavaksine. Hvilke konsekvenser det kan ha for ansatte og selskapet at enkelte ikke vil vaksinere seg, kan ikke besvares verken enkelt eller generelt.

Advokat Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga

– Vi reagerer derfor på at Transocean ved e-posten til de ansatte gir uttrykk for at det å unnlate vaksinering, i seg selv, kan gi grunnlag for oppsigelse. Dette er ikke i samsvar med det grunnleggende og sterke oppsigelsesvernet i norsk lovgivning, sier advokat Elisabeth Bjelland.

En eventuell oppsigelse eller andre arbeidsrettslige konsekvenser av manglende vaksinering forutsetter en grundig helhetlig vurdering, i hvert enkelt tilfelle. Det kan være ulike årsaker til at enkelte ansatte ikke vil eller kan la seg vaksinere. Arbeidsgiver er i tillegg uansett alltid forpliktet til å vurdere alternativt arbeid dersom en ansatt eventuelt ikke vil eller kan ta vaksinen. Forhold på arbeidstakers side, samt mulighetene for å kunne tilby alternativt arbeid, er eksempler på momenter som må inn i en helhetlig og individuell vurdering i hver enkelt sak.

Støtter opp om smitteverntiltak

– Vi i SAFE-klubben har samme mål som bedriften, det å holde folk friske og riggene operative, det handler om arbeidsplasser, sier Bjørgås. SAFE som fagforening støtter opp om smitteverntiltak og vi ønsker å jobbe for at riggene våre er sikre og at de ansatte holder seg friske i samarbeid med Transocean, avslutter lederen og nestlederen i klubben.