Trekker varslet pålegg til ConocoPhillips

Trekker varslet pålegg til ConocoPhillips

ConocoPhillips fikk 13.april varsel om pålegg om nedstenging som følge av avvik knyttet til trykkavlastningssystemet på Tor. Etter at selskapet har gitt ny informasjon om kompenserende tiltak, vil det varslede pålegget ikke bli gitt. Ptil ga ConocoPhillips varsel om pålegg om å stanse alle systemer som krever et fungerende trykkavlastingssystem på Tor 2/4 E inntil […]

ConocoPhillips fikk 13.april varsel om pålegg om nedstenging som følge av avvik knyttet til trykkavlastningssystemet på Tor. Etter at selskapet har gitt ny informasjon om kompenserende tiltak, vil det varslede pålegget ikke bli gitt.

Ptil ga ConocoPhillips varsel om pålegg om å stanse alle systemer som krever et fungerende trykkavlastingssystem på Tor 2/4 E inntil et trykkavlastingssystem som samsvarer med regelverkets krav er på plass.

ConocoPhillips har etter dette gitt ny informasjon om kompenserende tiltak i tiden fram til trykkavlastningssystemet blir korrigert i henhold til selskapets planer. Basert på denne informasjonen vil ikke det varslede pålegget om nedstenging bli gitt.

Ptil  har bedt ConocoPhillips om å holde Ptil løpende orientert om resultatene av de kompenserende tiltakene som blir iverksatt.