Tusenvis slåss for Arbeidsmiljøloven i Stavanger

Tusenvis slåss for Arbeidsmiljøloven i Stavanger

Det var, til tross for ordentlig vestlandsvær, tusenvis av fagorganiserte som deltok i demonstrasjonstog og arrangementet på Torget i Stavanger under den politiske streiken onsdag. Vi vil forsvare et arbeidsliv som er familievennlig og inkluderende. Vi vil forsvare et anstendig og velregulert arbeidsliv. Nå skal Stortinget ta stilling til forslag som truer disse verdiene. Og […]

Det var, til tross for ordentlig vestlandsvær, tusenvis av fagorganiserte som deltok i demonstrasjonstog og arrangementet på Torget i Stavanger under den politiske streiken onsdag.

 width=

Det var hovedsammenslutningene YS, LO og Unio som gjennomførte demonstrasjonen som samlet arbidsfolk fra alle sektorer fra store deler av Stavangerregionen. Deltakerne samlet seg på fire forskjellige steder i byen før fire tog marjerte gjennom sentrumsgatene til Torget der de fylte opp både det og gatene rundt.

Representanter fra de tre hovedsammenslutningene holdt hver sine appeller, der forbudsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, representerte YS. Hun la i sin appell vekt på at denne kampen handler om folks trygghet, både i arbeidslivet men også ellers i samfunnet:

Kjære venner

Vi står sammen i dag for å forsvare arbeidsmiljøloven.

Vi vil forsvare et trygt arbeidsliv der vi kan stå i jobb frem til pensjonsalderen.

Vi vil forsvare et arbeidsliv der unge mennesker også kan få den tryggheten som min generasjon fikk da vi fikk fast jobb. width=

Vi vil forsvare et arbeidsliv som er familievennlig og inkluderende.

Vi vil forsvare et anstendig og velregulert arbeidsliv.

Nå skal Stortinget ta stilling til forslag som truer disse verdiene. Og da må vi si fra nå.

Det er ingen gode grunner for å vedta forslag som vil gi så mange arbeidstakere tøffere arbeidsdager og mer usikre arbeidsforhold.

Vi kan ikke ha et arbeidsliv der stadig flere ikke vet om de har jobb til neste år.

Uten fast jobb blir det vanskelig for mange unge å få boliglån. De må tenke seg om to ganger før de etablerer seg og stifter familie. Mange unge kvinner opplever i dag å bli diskriminert på jobben når de er gravide eller kommer tilbake fra permisjon. Risikoen for dette vil øke når enda flere havner i midlertidige stillinger.

Stortinget har nettopp vedtatt et nytt pensjonssystem der tjenestepensjon skal opparbeides gjennom hele yrkeslivet. Men alle de nye midlertidige ansatte risikerer å gå fra den ene jobben til den andre uten å få med seg det de har tjent opp av pensjonsrettigheter. Dette må da være i strid med pensjonsreformen?

Stortingsflertallet brukte store deler av høsten på å få statsbudsjettet i havn. Denne vinteren bør vi i fellesskap raskt bli enige om hva vi ikke har råd til i årene fremover:

Velferdssamfunnet er avhengig av at flere står i jobb frem til pensjonsalderen. Tøffere og lengre arbeidsdager skyver flere ut av arbeidslivet. width=

Det har vi ikke råd til!

Flere midlertidige jobber gir større usikkerhet i arbeidslivet. Ungdom må sette etablering på vent. Selv kommer jeg fra SAFE. I oljeindustrien sliter vi allerede med dagens lovverk: Vi slåss mot utstrakt bruk av innleie og kreativ bruk av «prosjektstempelet». Går endringene gjennom, vil vi se at midlertidighet vil bli det normale mange steder. Og dette vil på dramatisk vis påvirke både sikkerhet og arbeidsmiljø.

Det har vi ikke råd til!

Høy kompetanse er vårt konkurransefortrinn. Flere midlertidig ansatte vil svekke kompetansen på arbeidsplassene.

Det har vi ikke råd til!

Velferd og goder i samfunnet henger sammen med det organiserte arbeidslivet. Vi som har arbeid og er fagorganisert har en stemme som høres i samfunn og media. De som ramler ut av arbeidslivet og kanskje også ut av fagbevegelsen står alene i samfunnet. Det er vår oppgave med vår stemme å tale deres sak. Vi godtar ikke ett løsarbeidersamfunn der våre arbeidskamerater må stå med lua i hånda og vente på smuler fra arbeidsgiverne.

Som Arnulf Øverland sa: Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv

Useriøse arbeidsgivere får flere muligheter til å drive rovdrift på arbeidstakere. Midlertidig ansatte vil nøle med å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Trygghet til å ta verv som tillitsvalgt og verneombud henger sammen med trygge tilsettingsforhold. Uten dette vil trygghet til å varsle om farlige forhold falle bort.

Styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker blir endret, og trepartssamarbeidet i arbeidslivet kan bli svekket.

Det har vi ikke råd til!

?

Kjære venner:

Vi har råd til å bevare det gode arbeidslivet.

Vi har råd til å gi ungdom fast jobb og trygghet for fremtiden.

Vi har råd til å forsvare arbeidsmiljøloven.

Takk for oppmerksomheten!

 width=