Tvistebehandling – bruk av lønnssystemet ved beregning av kompensasjoner

Representanter fra SAFE i Equinor og forbundet SAFE hadde møte med Norsk Olje og Gass (NOG) denne uka. Møtet kom i stand med bakgrunn i tvist på bedriften om bruken av lønnssystemet og sokkelkompensasjon (47 prosenten) når man skal beregne kompensasjoner i bedriften.

Tekst: Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor

Mange medlemmer har over flere år stilt spørsmål ved bruken av 47 prosent sokkelkompensasjon ved beregning av for eksempel bonus og aksjespareprogrammet med mer. Hvorfor får offshoreansatte minst bonus av alle ansatte i selskapet? Equinor bruker uttrykket «grunnlønn» (uten 47 prosent sokkelkompensasjon) i sine beregninger når man skal regne frem hva den enkelte skal få i bonus og kjøpe aksjer i programmet, samt enkelte andre ting. SAFE i Equinor har ved flere anledninger tatt spørsmålet opp med representanter i bedriften. I 2018 ble det skrevet en protokoll om uenighet i dette spørsmålet. Saksgangen er da at dette blir oversendt til tariffpartene, som er SAFE og arbeidsgiverforeningen NOG. Begge parter har behandlet spørsmålet og denne uka var det felles møte hos NOG for å søke å finne et svar på spørsmålet, eventuelt komme med endringer.

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor, dokumenterer historikken før møtet med NOG
Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor, dokumenterer historikken før møtet med NOG

SAFE mener bedriften skal benytte den faste månedslønnen (altså inkludert sokkelkompensasjon) som grunnlag når man foretar sine beregninger. Dette er som kjent den ordinære, faste lønnen den ansatte har. Ordningen som splitter lønnen, ble presset gjennom av arbeidsgiverforeningen N.A.F. i forbindelse med behandlingen av tvungen lønnsnemnd i 1982. Ordningen er en konstruksjon med en hensikt:

«Hensikten med oppdelingen i grunnlønn og sokkelkompensasjon er å hindre at de høye lønningene smitter over til norsk landindustri generelt». Det er ordrett NAF sin grunn for å tvinge igjennom dette den gangen. SAFE mener bedriften har utnyttet dette negativt for en gruppe ansatte, altså trekke lønnen ned 47 prosent, før man regner på kompensasjoner for ansatte, og mener at dette må rettes opp i det interne systemet. Det var ikke hensikten ved innføringen av denne konstruksjonen.

Levard Olsen-Hagen, jurist og organisasjonesekretær i SAFE, var SAFEs representant i møtet med NOG.
Levard Olsen-Hagen, jurist og organisasjonesekretær i SAFE, var SAFEs representant i møtet med NOG.

Det var en grundig diskusjon av temaet og gjennomgang av eldre dokumenter og protokoller. SAFE fastholder at hele den faste lønnen skal legges til grunn ved beregning av kompensasjoner. Konklusjonen fra arbeidsgiver var at de benyttet sin rett til å splitte opp i saker som er i kategorien «administrative ordninger». Partene ble ikke enige i møtet.

Veien videre er at forbundet gjennomgår saken med YS sentralt og deres advokater innen tariff- og arbeidsrett, for å se om det er grunnlag for å sende saken videre og eventuelt inn i Arbeidsretten.

Skriv ut siden