Uaktuelt med Super Puma på norsk sokkel!

CHC Super Puma Foto: CHC
CHC Super Puma Foto: CHC

14. mai opphevde Luftfartstilsynet de nasjonale restriksjonene for å bruke helikoptertypen som styrtet ved Turøy. Super Puma EC225/AS332L2 kan bli satt i ordinær trafikk på norsk sokkel. Dette skjer uten høringsrunde og kun en dag før søknadsfristen på et stort helikopteroppdrag for staten utløper. SAFE setter store spørsmålstegn ved prosessen, og grunnlaget for avgjørelsen.

Luftfartstilsynet henviser til at helikoptertypene fullt ut er regulert av det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA-regelverket. Det norske sikkerhetsdirektivet oppheves samtidig med de britiske direktivene. Havarikommisjonen var klar på sine krav til fysisk utbedring, av bl.a. gearbox, på disse helikoptertypene. Dette er, så vidt SAFE vet, ikke gjennomført.

Unødvendig med høringsrunde

Luftfartsmyndighetene har på eget initiativ valgt å unngå en høringsrunde, det mener SAFE er ett bevisst valg, for å skyggelegge faktum om at Havarikommisjonens konklusjoner faktisk ikke er gjennomført. SAFE vil be Luftfartstilsynet fremlegge saksbehandlingen for Samarbeidsforum den 14.juni.

Wenche Olsen, fagdirektør i Luftfartstilsynet, sier til TV 2 at det normalt ville vært en høringsrunde, men her var det unødvendig fordi opphevelsen ikke medfører endringer i sikkerhetskravene.

– Både EASA og Airbus ivaretar kravene som var satt i det særnorske sikkerhetsdirektivet gjennom sine sikkerhetskrav og service-krav, sier Olsen. Hun har forståelse for at mange tenker at høring burde vært gjennomført. Hvis denne endringen på noen måte hadde medført endringer i sikkerhetskravene som stilles så ville det selvsagt vært en høring, sier hun.

– Dette direktivet kunne vært opphevet for et halvt år siden. Vi er sammen med britiske myndigheter blitt enige om denne datoen, og da oppheves direktivet samtidig i Norge og i Storbritannia, sier Olsen til TV 2.

Respektløst ovenfor pårørende

SAFE minner alle tillitsvalgte og verneombud om å benytte samarbeidsorganer og AMU for å presisere de ansattes syn om at helikopteret ikke er ønsket på norsk sokkel. SAFE har en klar forventning om at operatørene ikke igangsetter bruk av helikoptertypen.
SAFE mener at det er unødvendig respektløst ovenfor pårørende, etterlatte og alle passasjerer at Luftfartstilsynet velger å ikke ha en så viktig avgjørelse oppe til normal saksbehandling og høring. 

13 mennesker mistet livet

Fredag 29. april 2016 styrtet et helikopter fra 2000 fot på vei fra oljeplattformen Gullfaks B i Nordsjøen til Bergen lufthavn, Flesland.

Få minutter unna Flesland, over en holme nær Turøy – nordvest for Bergen, løsnet rotoren fra Super Puma-helikopteret. Ulykkesårsaken skyldtes et utmattingsbrudd i et andretrinns planetgir i hovedgirboksen. Sprekkene utviklet seg uoppdaget til en katastrofal feil. 13 mennesker var om bord og omkom i den verste helikopterulykken på norsk sokkel på 40 år. Helikopteret var operert av CHC Helikopter Service og fraktet oljearbeidere på oppdrag for og egne ansatte i daværende Statoil.

Foto: Equinor
Foto: Equinor
Skriv ut siden