Unge SAFERE! Vi samles i Oslo i november!

Vi inviterer til SAFE Ung seminar i Oslo 15. til 17. november. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere.

Det er SAFE sentralt som inviterer i samarbeid med SAFE i Statoil sokkel, og vårt mål med samlingen er å skape entusiasme for Ung-arbeidet blant dere og i klubbene. Vi vil trekke enda flere ungdommer med i aktivt Ung-arbeid.

SAFE- organisasjonen står ovenfor store, tunge omorganiseringsprosesser. Årets seminar vil derfor handle om hvordan Ung-arbeidet i fremtiden skal være en integrert del av klubbarbeidet og i noe mindre grad styrt og drevet fram fra SAFE sentralt.

Det er uttalt at klubber og valgkomitéer skal ta hensyn til alderssammensetning, kjønn, rekrutteringsbehov og opplæringsbehovet til organisasjonen. Derfor handler dette i stor grad om dere.

Målet med denne samlingen er også å knytte kontakter på tvers i organisasjonen. Det er viktig for dere å ha en felles plattform, og det er viktig for utviklingen av forbundet.

Vi vil gi dere litt SAFE-historie med blant annet hovedavtalen og tariffavtalenes mange sider, dere får godt innblikk i organisasjonens nye sammensetning og hvordan SAFE-huset nå skal arbeide.

Denne nye måten å drive SAFE Ung-arbeidet på vil bli evaluert før neste kongress. Dette er en prøveordning som vi håper gir oss det vi ønsker oss, å få et godt Ung-arbeid lokalt i forbundet.

Påmelding skjer til koordinator Anita Fløisvik på e-post anita@safe.no eller til hennes mobil: 98609337, om du trenger hjelp med påmeldingen.

Påmeldingsfrist: 5. november.

Husk at påmelding skal klareres med klubbleder der det finnes en klubb i bedriften.

Andre opplysninger:

Hver enkelt bestiller transport/ fly tur/retur selv. I de tilfeller der klubben ikke har økonomi til å dekke fly for sin(e) representant(er), vil SAFE sentralt dekke disse.

Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus. Oppmøte kl. 10:00 første dag.

Det blir felles trikketur med trikk nr. 13 fra Oslo S til Skillebekk, cirka kl. 09:30. Hotellet ligger 3-400 meter fra holdeplass, Gabelsgate 16.

Med vennlig hilsen

SAFE

Hilde-Marit Rysst og Owe Ingemann Waltherzøe

Skriv ut siden