Unge SAFERE! Vi samles i Oslo i november!

Unge SAFERE! Vi samles i Oslo i november!

|||

Vi inviterer til SAFE Ung seminar i Oslo 15. til 17. november. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere. Det er SAFE sentralt som inviterer i samarbeid med SAFE i Statoil sokkel, og vårt mål med samlingen er å skape entusiasme for Ung-arbeidet blant dere og […]

Vi inviterer til SAFE Ung seminar i Oslo 15. til 17. november. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere.

Det er SAFE sentralt som inviterer i samarbeid med SAFE i Statoil sokkel, og vårt mål med samlingen er å skape entusiasme for Ung-arbeidet blant dere og i klubbene. Vi vil trekke enda flere ungdommer med i aktivt Ung-arbeid.

 width=

SAFE- organisasjonen står ovenfor store, tunge omorganiseringsprosesser. Årets seminar vil derfor handle om hvordan Ung-arbeidet i fremtiden skal være en integrert del av klubbarbeidet og i noe mindre grad styrt og drevet fram fra SAFE sentralt.

 width=

Det er uttalt at klubber og valgkomitéer skal ta hensyn til alderssammensetning, kjønn, rekrutteringsbehov og opplæringsbehovet til organisasjonen. Derfor handler dette i stor grad om dere.

 width=

Målet med denne samlingen er også å knytte kontakter på tvers i organisasjonen. Det er viktig for dere å ha en felles plattform, og det er viktig for utviklingen av forbundet.

Vi vil gi dere litt SAFE-historie med blant annet hovedavtalen og tariffavtalenes mange sider, dere får godt innblikk i organisasjonens nye sammensetning og hvordan SAFE-huset nå skal arbeide.

Denne nye måten å drive SAFE Ung-arbeidet på vil bli evaluert før neste kongress. Dette er en prøveordning som vi håper gir oss det vi ønsker oss, å få et godt Ung-arbeid lokalt i forbundet.

Påmelding skjer til koordinator Anita Fløisvik på e-post anita@safe.no eller til hennes mobil: 98609337, om du trenger hjelp med påmeldingen.

Påmeldingsfrist: 5. november.

Husk at påmelding skal klareres med klubbleder der det finnes en klubb i bedriften.

Andre opplysninger:

Hver enkelt bestiller transport/ fly tur/retur selv. I de tilfeller der klubben ikke har økonomi til å dekke fly for sin(e) representant(er), vil SAFE sentralt dekke disse.

Sted: Clarion Collection Hotel Gabelshus. Oppmøte kl. 10:00 første dag.

Det blir felles trikketur med trikk nr. 13 fra Oslo S til Skillebekk, cirka kl. 09:30. Hotellet ligger 3-400 meter fra holdeplass, Gabelsgate 16.

Med vennlig hilsen

SAFE

Hilde-Marit Rysst og Owe Ingemann Waltherzøe