Uravstemning!

Uravstemning!

Uravstemning for SAFE-medlemmer på NHO-området gjeldende resultatet i hovedoppgjøret 2018 mellom YS og NHO.

Uravstemning for SAFE-medlemmer på NHO-området gjeldende resultatet i hovedoppgjøret 2018 mellom YS og NHO.

YS anbefaler meklingsforslaget for årets oppgjør. Endelig resultat foreligger først etter at uravstemningen er gjennomført.

Vil du vite mer om resultatet:

Kortversjon av årets YS-NHO oppgjør

Møtebok og protokoller hovedoppgjøret 2018 YS – NHO

Bruk stemmeretten din!

 Vi åpner for stemmegivning fra kl.12.00 fredag 13. april 2018.

 Frist for stemmegivning er onsdag 25. april 2018 kl.12.00.