Våre medlemmer har viktig samfunnsfunksjon og er unntatt fra de nye innreisereglene

Johan Sverdrup Foto: Eva Juvik
Johan Sverdrup Foto: Eva Juvik

Norge stenger sine grenser for å begrense risikoen for spredning av den betydelige mer smittsomme varianten av koronaviruset. Kun personer som kan dokumentere at de omfattes av unntaksbestemmelsene og kan bekrefte at reisen er nødvendig, tillates innreise. Våre medlemmer er, i henhold til G-03/2021 pkt 7 (h), ansett som samfunnskritisk personell, dermed unntatt fra innreiseforbudet.

Norske myndigheter innførte med virkning fra midnatt natt til fredag 29. januar, innreiseforbud for alle utlendinger bosatt utenfor landets grenser, med noen få unntak. Utlendinger som arbeider på flyttbare eller faste innretninger på norsk sokkel er unntatt fra de nye innreiserestriksjonene.

SAFE var innkalt til møte med Olje- og energidepartementet (OED) i går. Statsråd Tina Bru ønsket informasjon fra partene om hvordan innreiseforbudet som starter fra i dag, 29. januar kl. 00:01, ville påvirke bransjen. Møtet bestod av representanter fra de største organisasjonene som sorterer under OED. SAFE tok opp utfordringene med at det ikke er omforente løsninger for blant annet karante avvikling, testing og kompensasjoner.

– Dette burde vi ha klart å bli enige om når pandemien slo ned i landet, men det gjorde vi ikke, sier Hilde-Marit Rysst, forbundslederen i SAFE.

Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder SAFE Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE var tydelig på at myndighetene har et ansvar for å sikre de arbeidstakere som nå etterhvert ikke har mulighet til å møte opp på arbeidsplassen, heliport eller havn, fordi det blir enda færre fly og andre transportmuligheter til landet vårt, sier Rysst. En kompensasjon eller ordning som sikrer for eksempel dagpenger, må på plass. Myndighetene stenger grensene og må da ta ansvaret for konsekvensene dette får.

– SAFE vil tilskrive OED om de utfordringene de ansatte står i, med tanke på alle ekstra tiltak korona pandemien har skapt. Egne særløsninger i de forskjellige bedriftene på krav og tiltak. Dette skaper uforutsigbare krav for den enkelte. Flere jobber for forskjellige operatører fra gang til gang. I tillegg etterspørres konkrete løsninger fra myndighetene på utfordringene de ansatte får når de ikke fysisk har mulighet til å reise til arbeidsplassen sin, sier Rysst.

Skriv ut siden