Uverdige forhold ved flerbruksfartøy på norsk sokkel

Uverdige forhold ved flerbruksfartøy på norsk sokkel

|

I snart seks år har fagforeningene SAFE og Industri Energi arbeidet for at flerbruksfartøy skal bli underlagt Petroleumstilsynets regelverks- og tilsynsregime. Tekst: Roy Erling Furre, 2. nestleder i SAFE. Foto: DOF I snart seks år har fagforeningene SAFE og Industri Energi arbeidet for at flerbruksfartøy skal bli underlagt Petroleumstilsynets regelverks- og tilsynsregime. Saken ble meldt inn […]

I snart seks år har fagforeningene SAFE og Industri Energi arbeidet for at flerbruksfartøy skal bli underlagt Petroleumstilsynets regelverks- og tilsynsregime.

Tekst: Roy Erling Furre, 2. nestleder i SAFE. Foto: DOF

I snart seks år har fagforeningene SAFE og Industri Energi arbeidet for at flerbruksfartøy skal bli underlagt Petroleumstilsynets regelverks- og tilsynsregime. Saken ble meldt inn i Sikkerhetsforum første gang i januar 2010, og har senere vært oppe i regelverksforum ved flere anledninger. Fagforeningene SAFE og Industri Energi har både sammen, og hver for seg, hatt gjentatte møter med stortingskomiteer, departement, olje- og energiminister Tord Lien, og SAFE hadde møte med arbeidsminister Robert Eriksson senest nå i sommer der dette også ble tatt opp. Sist ute nå var AP- politiker Torstein Tvedt Solberg som tok opp saken med Arbeidsminister Robert Eriksson. Etter alle disse utspill og krav har det nå løsnet, og Arbeids- og sosialdepartementet har i brev av 23. oktober gitt Petroleumstilsynet i oppdrag å utrede saken. Regelverksforum ble orientert om dette i møtet den 2. desember. Petroleumstilsynet vil sende ut invitasjon til å delta i arbeidet før jul. På neste møte i regelverksforum onsdag 2. mars vil flerbruksfartøy være hovedsak. Petroleumstilsynet har frist til 15. juni 2016 med å avlevere sluttrapport til departementet. Partene i regelverksforum vil derfor ha høy prioritet på denne saken fremover.

Landsmøtet i SAFE i november ble orientert om de dramatiske og stadig forverrede arbeidsforholdene om bord på flerbruksfartøy. Både ansatte og tillitsvalgte lider under forholdene.

Stavanger Aftenblad har hatt nyhetssak om dødsulykke på ett av fartøyene der både politi og arbeidstilsyn ble nektet adgang til fartøyet. Dette er med bakgrunn i at ingen lover eller norske tilsynsorgan har adgang til disse fartøyene. Det er kun flaggstatsregelverket som gjelder. Flaggstatene vil kun ha fokus på de maritime systemene som stabilitet, ballast og så videre, mens forhold som  arbeidstid, arbeidsmiljø, sosial dumping, petroleumsrelaterte sikkerhetsforhold neglisjeres.

Derfor er det nå på høy tid at fagforeningene får gehør for sin mangeårige kamp for å rette opp disse uverdige forholdene. Klubbene våre innen brønnserviceområdet vil ha særlig fokus på denne saken i tiden fremover. Bruken av flerbruksfartøy vil øke i årene fremover, og vi kan ikke tillate at sikkerhetskritiske brønnserviceoperasjoner blir utført i lovløst område der bare flaggstatsregelverket gjelder. Nok er nok!