Vant saken mot forsikringsselskapet: – Det er lov å reise seg opp og si ifra

Vant saken mot forsikringsselskapet: – Det er lov å reise seg opp og si ifra

Sten Tangen Foto: privat|Advokat Øyvind Vidhammer|Sten Tangen på jobb Foto: privat

Sten Tangen var ansatt i Beerenberg som industrimaler. Etter at han ble sykemeldt i 2015 og ufør i 2017, mente Protector Forsikring at han ikke var omfattet av uføreforsikring, og forsikringen han ble tilbudt etter at han fratrådte stillingen sin ble derfor avvist. Etter at saken har versert i Finanseklagenemda (FinKN) i snart to år, har Protector endelig gitt etter. Tangen får nå utbetalt uførerstatningen. Det ble inngått et forlik som Tangen er fornøyd med.

Sten Tangen var ansatt i Beerenberg som industrimaler. Etter at han ble sykemeldt i 2015 og ufør i 2017, mente Protector Forsikring at han ikke var omfattet av uføreforsikring, og forsikringen han ble tilbudt etter at han fratrådte stillingen sin ble derfor avvist. Etter at saken har versert i Finanseklagenemda (FinKN) i snart to år, har Protector endelig gitt etter. Tangen får nå utbetalt uførerstatningen. Det ble inngått et forlik som Tangen er fornøyd med.

Forsikringsselskapene vil vanligvis betale minst mulig, de avviser utbetalinger og mange blir rundlurt. Dette opplevde også Tangen, som ble ufør i tidlig alder.

– Jeg synes at det er forkastelig at forsikringsselskap får lov til å holde på slik, jeg fordrar ikke urett og sånne useriøse forsikringsselskap, sier Tangen.

Dette har også vært med på å drive Tangen fremover.

Sten Tangen på jobb Foto: privat
Sten Tangen på jobb Foto: privat

Før saken ble meldt inn til advokat via SAFE, hadde Tangen mange og lange samtaler med saksbehandler i SAFE. Hun samlet inn all relevant informasjon og dokumenter han hadde. Likevel måtte Tangen stå på for at denne saken skulle bli videresendt til advokat, og tilstrekkelig godt opplyst.

– Jeg har forståelse for at saksbehandleren min i SAFE ikke helt klarte å henge med i all
informasjonen i saken min, som dessverre gjorde at saken ikke ble helt riktig videre forklart til advokaten i første omgang.

– Etter advokaten hadde gått gjennom saken min, ringte han og sa at det var ingenting han kunne gjøre for meg. Pulsen min gikk opp og jeg var veldig skuffet, det må jeg innrømme. Selv mente jeg at jeg hadde en god sak.

Tangen ba advokaten om fem minutter ekstra i denne telefonsamtalen, der han vinklet og forklarte saken på sin egen måte.

– Etter at jeg brukte noen minutter på å vinkle saken på min måte, mente advokaten at vi hadde noe her. Advokaten kontaktet da SAFE igjen, og lurte på om de var villig til å føre saken videre på grunn av disse nye opplysningene fra meg, og heldigvis var SAFE positiv til det.

Saken kort forklart

I oktober 2015 ble Tangen sykmeldt, og 31.12.2015 ble han pga. nedgangstider oppsagt. Etter at han fratrådte stillingen ble han tilbudt av Protector Forsikring såkalt fortsettelsesforsikring for annen sykdom, som han takket ja til.

I 2017 ble Sten Tangen innvilget uføretrygd fra NAV. Han bad da om utbetaling av forsikringssummen. I brev i januar 2018 gjorde imidlertid Protector gjeldende at Tangen allikevel ikke var omfattet av uføreforsikring for aktuelle forsikringstilfelle, som inntraff på det tidspunktet han var ansatt i Beerenberg (dvs. før han tegnet fortsettelsesforsikring).

Det ble anført fra Protector Forsikring at på det tidspunktet Tangen ble syk i 2015, så var han ikke blant de ansatte som var omfattet av forsikringsdekningen for annen sykdom i Beerenberg, og forsikringsutbetaling ble derfor avvist.

– Vi klaget saken inn for FinKN, der vi prinsipalt gjorde gjeldende at Tangen var omfattet av annen sykdomsdekningen i oktober 2015 da han ble sykmeldt. Det faktum at han fikk tilbud om fortsettelsesforsikring tilsa at han var tilknyttet dekningen under ansettelsen, sier advokat i Simonsen Vogt Wiig, Øyvind Vidhammer i en e-post til SAFE.

– Feil og uklarheter rundt dette skulle i så fall gå utover selskapet. Etter at saken nå har versert i FinKN i snart to år, har Protector endelig gitt etter. Tangen får nå utbetalt uførerstatningen, sier Vidhammer.

Advokat Øyvind Vidhammer
Advokat Øyvind Vidhammer

Brukte informasjon fra en lignende sak

– Vi brukte informasjon fra en lignende sak, det var rene tilfeldigheter at jeg ble kontaktet av en kamerat som hadde informasjon om en sak som var lik min, den gjaldt også Beerenberg og Protector forsikring. I dette tilfellet ble det også inngått et forlik, sier Tangen.

– Jeg har også forstått det slik at forsikringsselskapene foretrekker å inngå forlik, fordi disse sakene finner du ikke så lett igjen i rettssystemene, derfor slik at andre kan bli hjulpet av disse dommene, noe som er en uting spør du meg, sier Tangen.

Advokat Vidhammer opplyser at formålet med forliksavtaler nok ikke først og fremst er selskapenes ønske om å holde sakene skjult.

– Hensikten med slike forlik er å få avsluttet saken på en effektiv og hensiktsmessig måte for å unngå unødige prosesskostnader, på begge sider. Forliksavtaler er også vanlig der det er betydelig prosessrisiko på begge sider, sier Vidhammer.

En seier for SAFE og en seier for Tangen. Men selv med SAFE i ryggen, kjente Tangen på at denne saken ikke har vært en dans på roser.

– Det er en kamp jeg ikke førte alene, SAFE har vært med meg, men det har vært mye egen innsats, fordi uansett hvor mye støtte du har i ryggen, så er det til syvende og sist en kamp som også en må kjempe selv. Det er lov å reise seg opp og si ifra om du blir avvist.

Ikke gi opp!

Tangen vil oppfordre andre som kommer i lignende situasjon til å ikke gi opp, stå på og være involvert i hele prosessen, fordi det kan ta mange år å vinne en slik kamp. Totalt brukte Tangen seks år på å få utbetalt uførerstatningen fra forsikringsselskapet.