Vår Energi tildeler HAP-kontrakt til Floatel International

Vår Energi tildeler HAP-kontrakt til Floatel International

Balder FPU Foto: Vår Energi

Balder-skipet kom ut på feltet i 1999, det har nå et stort behov for vedlikehold og oppdatering. Denne HAP (High Activity Period)-kontrakten ble tildelt Floatel International, klubbleder i SAFE-klubben i Floatel International håper nå at bedriften trekker de oppsigelsene som ble sent ut tidligere i år.

I 2019 begynte Vår Energi å se på hvordan Balder FPU (flytende produksjonsenhet) skulle oppgraderes for å øke utvinningen og produksjonen fra feltet i Nordsjøen. Fartøyet var opprinnelig ment å gå av med pensjon i 2011, men fikk likevel stå frem til 2030.

Det ble bestemt at et floatel (som er et halvt nedsenkbart overnattings- og konstruksjonsstøttefartøy) skulle tildeles kontrakten, slik at det ble mulig å få gjennomført mest mulig arbeid. Flyteriggen vil bli koblet til Balder FPU med en bro, og brukt som boligkvarter. Skipet skal blant annet få oppgraderinger av produksjonsstøtte-systemene, overflatebeskyttelsen, strukturelle forsterkninger, arbeidsmiljøoppgraderinger og diverse vedlikehold.

På Balder er det kun kapasitet til 60 personer, noe som er for lite til å huse alle som skulle jobbe med oppdateringene. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe med veldig god arbeidstakermedvirkning fra foreningene, som skulle finne leverandør samt best mulig måte å gjøre dette på. Siden bruk av floatel aldri tidligere var gjort på norsk sokkel, så var dette en veldig spennende og krevende prosess.

Tillitsvalgte ble tidlig involvert i prosessen

Jan Inge Nesheim, klubbleder i Fagforeningen i Vår Energi Foto: Rebecca Bjerga
Jan Inge Nesheim, klubbleder i Fagforeningen i Vår Energi Foto: Rebecca Bjerga

– Det var flere aktuelle aktører når vi skulle tildele kontrakten, vi var opptatt av hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte hadde, samt den maritime kompetansen og erfaringen vi trengte, sier Jan Inge Nesheim, klubbleder i Fagforeningen i Vår Energi.

I den forbindelse var arbeidsgruppen på besøk i Skipavika på Floatel Superior, som lå i opplag.

– Floatel International skilte seg ut i positiv retning på grunn av lønns-, arbeidsvilkår og kompetansen.

Når det nå igjen har vist seg at det er behov for innleie av floatel på nytt, så er det ingen tvil om at den gode erfaringen vi hadde med Floatel Superior i 2021, har gjort dette letter å igjen leie de inn.

– Det er derfor vi ser med stor glede på at Vår Energi har valgt å tildele HAP-kontrakten til Floatel Superior våren 2023. Kontrakten vil da være for 13 uker med opsjon på fire ukers forlengelse, sier Nesheim.

Flere relevante aktører, men Floatel International skilte seg ut

Stefan Jakobsson, leder i SAFE klubben Floatel International Foto: privat
Stefan Jakobsson, leder i SAFE klubben Floatel International Foto: privat

Sefan Jakobsson, klubbleder i SAFE i Floatel International, håper at denne kontrakten kan redde 60 arbeidstakere fra å bli oppsagt.

– Vi er veldig glad at Floatel fikk kontrakten og vi håper nå at bedriften trekker de oppsigelsene som ble sent ut tidligere i år, sier han.

Samme rigg blir også tildelt kontrakt for 4 mnd. og 3 x 2 mnd. opsjon i 2024.

– Når arbeidet starter i mai ute på Balder-feltet, vil det til enhver tid kunne være 120 personer om bord, så her ser vi virkelig frem til at mye godt arbeid skal bli utført på en sikker og god måte, slik at Balder kan fortsette å produsere frem til 2030, sier Nesheim.