Varling om sikkerhetsmangler står ikke høyt i kurs hos arbeidsgiverne

Varling om sikkerhetsmangler står ikke høyt i kurs hos arbeidsgiverne

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

I flere år har SAFE tatt opp mangel på god varslingskultur på arbeidsplassene og i selskapene i oljeindustrien. Problemstillingen er ikke blitt mindre, snare tvert imot.

I flere år har SAFE tatt opp mangel på god varslingskultur på arbeidsplassene og i selskapene i oljeindustrien.  Problemstillingen er ikke blitt mindre, snare tvert imot.

Likevel skjer det innimellom et lyspunkt. I forrige nummer av SAFE magasinet fortalte klubbleder i Transocean, Steinar Nesse, om omfattende overvåking av ansatte. Fortvilte arbeidstakere varslet de lokale tillitsvalgte om svært ubehagelige opplevelser der video og lydlogging ble brukt mot dem. Dersom noen skulle være uheldig å ta av seg en hanske og dermed bryte en av Transoceans sine prosedyrer, ventet en konsekvensledelse med straff.

Klubben hadde en video av en tale fra Houston der ledelsen i Transocean utdyper hva de vil gjøre med arbeidsfolk som ikke overholder prosedyrer. Videoer fra hele 12-timers skift ble sendt til land og gjennomgått i jakten på prosedyrebrudd. Petroleumstilsynet og Datatilsynet ble varslet.

Petroleumstilsynet, Ptil, gjennomførte tilsyn, og det resulterte i at det ble utarbeidet retningslinjer som ikke bare gjelder for Transocean i Norge, men for konsernet på verdensbasis. Nå er praksis slik at retningslinjene blir gjennomgått når folk kommer ut på arbeidsplassene. Det nytter faktisk å varsle, sier Steinar Nesse.

Resultatet er at vi har fått en vinnersak, og vi har fått et bedre arbeidsmiljø.

Men utviklingen går likevel feil vei

Både Hilde-Marit Rysst og Roy Erling Furre i SAFEs ledelse har tatt opp problemstillingene en rekke ganger både på konferanser, i debatter, i SAFEs publikasjoner og i øvrige medier. Det samme har flere av SAFEs tillitsvalgte gjort.

I første uke av september har også Stavanger Aftenblad en omfattende artikkel om problemet, hvor nettopp disse to beskriver situasjonen.

Hilde-Marit Rysst trekker fram klimaet for å tørre å gi beskjed om kritikkverdige forhold, mangel på tid til å være tillitsvalgt, sakspapirer på engelsk, en holdning der tillitsvalgte blir «usynliggjort» når de burde blitt orientert, og en manglende forståelse for den norske modellen og partssamarbeidet.

Det er en trend i arbeidslivet som har vært over flere år, om å skyve arbeidstakerne til side. Det gjelder også de tillitsvalgte og verneombudene, sa Rysst til Stavanger Aftenblad.

I debatten på Ptils stand på ONS, sa blant annet Hilde-Marit Rysst at kravene arbeidsgiverne stiller til tillitsvalgte og verneombud er en langt mer formalisert dokumentasjon enn de forlanger av seg selv. Dette tok hun også opp i Stavanger Aftenblad.

– Alt må være hundre prosent dokumentert før noe som helst kan tas stilling til.

Dette er en kultur som rammer tillitsvalgtes troverdighet og i neste omgang fører det til at ansatte vegrer seg for å gå inn i slike verv. Det er et alvorlig angrep på den norske modellen.

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

Varslerne svartelistes

Idar Martin Herland, SAFE-medlem og tillitsvalgt for SAFE i Equinor, har følt på kroppen hva det vil si å kritisere ledelsen for en kultur som går på sikkerheten løs. Et leserbrev i Stavanger Aftenblad førte til advarsel, og Herlands sak som når har vært gjennom alle forhandlingsinstanser, ender mest sannsynlig i arbeidsretten.

Her land er ikke noe unntak, sier Roy Erling Furre, organisasjonssekretær HMS i SAFE.

– Varslere utsettes for «ikke ønsket tilbake på jobb», NRB som det kalles (Not required back), og selv om man ikke kjenner omfanget av dette, er eksempler og tilbakemeldinger så mange, at vi kan slå fast at dette er et problem som øker.

Kulturen finnes i overalt, ikke bare i oljeindustrien. Vi ser det i politiet, i stat og kommune og i private bedrifter.

– Hos oss skjer dette i hele oljebransjen. Flest eksempler har vi likevel i ISO-bransjen, altså vedlikeholdsselskaper som er underleverandører hos operatørene, sier Furre.

Til Stavanger Aftenblad sier Furre at advarsler og «straff» for varsling utøves på en «norsk» måte i vår industri.

«Din kompetanse har vi bruk for en annen plass» sier arbeidsgiverne og flytter ivrige tillitsvalgte på land eller til andre installasjoner.

Furre bekrefter forbundsleder Hilde-Marit Rysst beskrivelse av konsekvenser.

–  Det vil føre til at arbeidstakere ikke syns det er greit å takke ja til tillitsverv. Konsekvensene kan bli for store.

Aftenbladet/Sysla:

https://sysla.no/offshore/oljevarslere-kan-bli-svartelistet/

https://sysla.no/offshore/det-har-blitt-toffere-gi-beskjed-til-ledelsen-og-tyngre-vaere-tillitsvalg/