Varlser pålegg til ConocoPhillips

Varlser pålegg til ConocoPhillips

Ptil har varslet pålegg til ConocoPhillips etter tilsyn med oppfølging av risikoutsatte grupper i forbindelse med fjerningsarbeid på Albuskjell 1/6A. Ptil førte tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia AS og entreprenørers oppfølging av risikoutsatte grupper i forbindelse med fjerningsarbeid på Albuskjell 1/6A.  Under tilsynet ble det avdekket avvik fra regelverket når det gjelder selskapets oppfølging av arbeidstidsordninger for […]

Ptil har varslet pålegg til ConocoPhillips etter tilsyn med oppfølging av risikoutsatte grupper i forbindelse med fjerningsarbeid på Albuskjell 1/6A.

Ptil førte tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia AS og entreprenørers oppfølging av risikoutsatte grupper i forbindelse med fjerningsarbeid på Albuskjell 1/6A.

 Under tilsynet ble det avdekket avvik fra regelverket når det gjelder selskapets oppfølging av arbeidstidsordninger for en gruppe personell som er leid inn til Heerema Marine Contractors (HMC) fra ulike asiatiske bemanningsforetak.

På bakgrunn av de funnene som er gjort i tilsynet varsler Ptil at  ConocoPhillips Skandinavia AS pålegges å påse og dokumentere at arbeidstidsordningene i forbindelse med fjerningsaktivitetene er i samsvar med nevnte bestemmelser.

Frist for å etterkomme pålegget settes til en uke etter at pålegget er gitt.