Varsel om plassfratredelse på oljeoverenskomsten – streik kan ramme Troll og Johan Sverdrup-feltet

Varsel om plassfratredelse på oljeoverenskomsten – streik kan ramme Troll og Johan Sverdrup-feltet

SAFE har varslet Norsk olje og gass om plassfratredelse for 12 av våre medlemmer på Mongstad. De 12 medlemmene arbeider i det som kalles «ytre anlegg». De ansatte på det ytre anlegg arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang. Dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom SAFE og Norsk olje og gass mandag 15. februar, vil en streik kunne medføre til redusert mottak av olje fra blant annet Troll og Johan Sverdrup-feltet.

SAFE har varslet Norsk olje og gass (NOG) om plassfratredelse for 12 av våre medlemmer på Mongstad. De 12 medlemmene arbeider i det som kalles «ytre anlegg». De ansatte på det ytre anlegg arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang. Dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom SAFE og NOG mandag 15. februar, vil en streik kunne medføre til redusert mottak av olje fra blant annet Troll og Johan Sverdrup-feltet.

For SAFE har det i vurderingen av streikeuttaket vært viktig å skjerme Norges leveranse av gass til Europa. Samtidig har det vært viktig å foreta et streikeuttak som rammer arbeidsgiver økonomisk og som viser alvoret i situasjonen.

Bakgrunnen for plassfratredelsen er at det ikke har lykkes SAFE å komme til enighet med Equinor ASA og ESSO Norge AS i de lokale forhandlingene for lønnsoppgjøret 2020. I en tid hvor Equinor har kaste bort hundretalls milliarder kroner i utenlandssatsing, har selskapet vist liten vilje til å verdsette de ansatte i Norge som skaper selskapets økonomiske resultater.

Les mer om følgende emner: