Velkommen til Verneombudskonferansen 8. – 9. november 2022

Velkommen til Verneombudskonferansen 8. – 9. november 2022

SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll og et variert program. Her får du gjennomgang av VO/HVO sine oppgaver, roller og utfordringer. Hvordan beskytte seg når du ikke kjenner forurensningen? Integrerte operasjoner (IO): Kan du være to plasser samtidig? Vi får også en sterk historie fra en som er blitt rammet av yrkesrelatert kreft. Meld deg på her!

SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll og et variert program. Her får du gjennomgang av VO/HVO sine oppgaver, roller og utfordringer. Hvordan beskytte seg når du ikke kjenner forurensningen? Integrerte operasjoner (IO): Kan du være to plasser samtidig? Vi får også en sterk historie fra en som er blitt rammet av yrkesrelatert kreft. Meld deg på her!

Vi mener programmet er både variert og generelt, vi legger opp til to fine dager med kompetanseheving og nettverksbygging. SAFE dekker reise og opphold (om arbeidsgiver eller andre ikke dekker det).

Hvilke tema skal du lære mer om?

 • Vi har hentet daglig leder ved Arbeidsmiljøsenteret til å gi oss den beste og tydeligste gjennomgangen av VO/HVO sine oppgaver, roller og utfordringer.
 • Lov om yrkesskadeforsikring gir mye dårligere dekning enn du tror, men heldigvis er SAFE med i et offentlig utvalg som skal rette opp uretten.
 • Vi får en sterk historie fra en som er blitt rammet av yrkesrelatert kreft.
 • Benzen er fortsatt den store elefanten i rommet, om feilaktig bruk av åndedrettsvern.
 • Hvordan beskytte deg når du ikke kjenner forurensningen?
 • Vi utfordrer industrien på benzen: Kan nye slamsystemer redusere benzeneksponeringen og kan mudlogging varsle benzen i boreslam?
 • Integrerte operasjoner (IO): Kan du være på to plasser samtidig?
 • Om ønsketenkning og realisme, kan vi miste barrierene?
 • Den regjeringsoppnevnte «Kommisjon kompensasjon oljepionerene».
 • Når du trenger noen å snakke med: Nordsjøprestene er der for deg.
 • «Åpne mikrofon». Her kan det komme de store og små spørsmålene.

Vel møtt! Hilsen HMS-avdelingen i SAFE