Verdens energibehov i fremtiden – dette mener SAFE

Verdens energibehov i fremtiden – dette mener SAFE

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Hvordan skal vi klare å omstille oss og slutte med oljeproduksjon når verden er oljeavhengig? IEA-rapporten som rystet oljelandet Norge er et viktig dokument, men SAFE mener at Norge er det siste landet i verden som bør slutte med å produsere olje. Det er bare til å glede seg til de neste ti årene, sier konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige.

Hvordan skal vi klare å omstille oss og slutte med oljeproduksjon når verden er oljeavhengig? IEA-rapporten som rystet oljelandet Norge er et viktig dokument, men SAFE mener at Norge er det siste landet i verden som bør slutte med å produsere olje. Det er bare til å glede seg til de neste ti årene, sier konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige.

– Å iverksette klimatiltak med negativt resultat er det dummeste vi kan gjøre, sier nestleder i SAFE Equinor sokkel Idar Martin Herland. Hvis vi skal gjøre noe, så må det være noe som fører oss i riktig retning, ikke feil vei.

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

Man må lese alt, ikke bare overskriften

Vårt energibehov øker sakte, men sikkert. Vil løsningen være å bare legge ned vår bransje? Nei, mener forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Rapporten sier heller ikke det, forteller Rysst. Den sier at hvis vi skal stoppe å lete videre etter olje, må det utvikles enormt stor mengde energi på mange andre måter. Det er store premisser som legges til grunn i denne rapporten, man må lese alt, ikke bare overskriften.

Før vi kan slutte med olje, må vi ha alternativer på plass

Olje finnes i mange produkter, i alt fra klær, til kosmetikk, elektroniske og elektriske produkter. Stor sett alt du bruker i det daglige inneholder mest sannsynlig olje. Vi omgir oss av oljeprodukter, som gjør at vi er blitt helt oljeavhengige. Hvordan skal vi klare å omstille oss da?

– Vi må legge om før eller senere, sier Herland. Steinalderen tok ikke slutt fordi det var slutt på stein, men fordi de fant nye verktøy. Vi må ha alternativer på plass, før vi kan slutte med produkter av olje, sier Herland.

Men verden trenger likevel energi. Derfor skal Norge, med Equinor i forsete, fortsette å leve. De neste 10 årene skal Equinor investere store summer både i nye prosjekter inn forbi olje og gass-næringen og innen fornybar energi.

Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga

– Olje og gass, og SAFE er ikke over, ikke i det hele tatt!

– Vi i SAFE og SAFE Equinor har jobbet sammen med bedriften for å se hvordan vi kan få til flere prosjekter i fremtiden, sier konserntillitsvalgt Bjørn Asle Teige. Vi har en rekke prosjekter på gang, med omtrent 400 milliarder i potten. Det kommer parallelt med at bedriften satser mye på fornybar energi, for eksempel havvind, bedriften har forpliktet seg til cirka 200 milliarder de neste fem årene.

– Et par hundre milliarder til flytende havvind og fire hundre milliarder til prosjekter inn forbi olje og gass, det er veldig bra, sier Teige.

Ny etappe på gang i vår bransje, og SAFE er klar til å bli med videre i fremtiden.

– Vi skal sørge for å bruke alle de gode, kloke, kompetente hodene til å drifte videre energiproduksjon for Norge, sier Rysst.

– Olje og gass, og SAFE er ikke over, ikke i det hele tatt, så det er bare til å glede seg til de neste ti årene, sier Teige.

Se video