Vi er i streik!

Vi er i streik!

SAFE er i streik Foto: Rebecca Bjerga

Etter 17 timer på overtid, ble det bekreftet brudd i meklingen mellom YS og NHO. Streik er nå et faktum i årets mellomoppgjør. I første omgang er det våre medlemmer i Bilfinger og Beerenberg som står i front. Fra fredag vil også våre medlemmer i Kaefer bli tatt ut i streik.

Rundt 1 441 YS-medlemmer ved en rekke bedrifter går ut i streik fra mandag 17. april. Fredag tas ytterligere 460 medlemmer ut i konflikt.

Vil ha reallønnsvekst

Dette er første gangen et mellomoppgjør ender i streik i moderne tid. YS krevde reallønnsvekst for arbeidstakerne, mens NHO, som representerer arbeidsgiverne, mente at dårlige økonomiske tider ikke legger til rette for stor lønnsvekst.

– Det er så trist å oppleve at arbeidsgiverne ikke verdsetter sine arbeidere, at de ikke kan tilgodese de lavest lønnede, som merker prisstigningen aller mest. Det er også trist at arbeidsgiver ikke er villig til å ta respektabelt ansvar ovenfor alle ansatte som opplever økte utgifter og reallønnsnedgang over flere år, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Historisk konflikt

– SAFE og YS har på ingen måte blitt møtt på våre krav om reallønnsøkning. Arbeidsgiver har styrt oss rett i en historisk konflikt, sier Rysst.

Nestleder i SAFE, Kai Morten Anda sier at det var høye forventninger blant medlemmene til årets mellomoppgjør.


– Etter reallønnsnedgang i fjor, hadde YS og SAFE klare forventninger om å sikre våre medlemmer en reallønnsøkning på NHO-området. NHO og arbeidsgiverne ville ikke imøtekomme våre krav, til tross for skyhøy inflasjon og kraftige renteøkninger, sier Anda.


– Vi hadde derfor ikke annet valg enn å gå til arbeidskamp for våre medlemmers rettferdige del av verdiskapningen. I første omgang er det våre medlemmer i Bilfinger og Beerenberg som står i front. Fra fredag vil også våre medlemmer i Kaefer være i streik, sier han.

Les mer om følgende emner: