Thorbjørn Holger Opstad

Thorbjørn Holger Opstad

Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon

Stilling

Medlem forbundsstyret/Fagforeningen i Vår Energi

Kontakt

450 67 421Send e-post