Viktig seier om ulovlig lønnstrekk

Viktig seier om ulovlig lønnstrekk

|

Blir du som er ISO-ansatt trukket i lønn for «minustimer» du ikke har jobbet, selv om du har vært disponibel for bedriften? Uten skriftlig avtale om lønnstrekk har ikke bedriften lov å trekke deg i lønn. Seieren i Kaefersaken om ulovlig lønnstrekk er viktig for alle ansatte, ikke bare for deg som ISO-ansatt. Det er […]

Blir du som er ISO-ansatt trukket i lønn for «minustimer» du ikke har jobbet, selv om du har vært disponibel for bedriften? Uten skriftlig avtale om lønnstrekk har ikke bedriften lov å trekke deg i lønn.

Seieren i Kaefersaken om ulovlig lønnstrekk er viktig for alle ansatte, ikke bare for deg som ISO-ansatt. Det er og en viktig, prinsipiell seier for fagforbundene som organiserer de ansatte.

Kort oppsummert trakk Kaefer Energy ansatte i lønn når de ikke hadde oppfylt antall timer som stillingen innebar. Det ble full seier da saken gikk i lagmannsretten, og her er det viktigste prinsippet at arbeidsmiljøloven krever skriftlig avtale dersom det skal foretas trekk i lønn.

 width=

En herlig følelse

Terje Lohne er ISO-arbeideren som gikk til retten med sin sak.

– Jeg er utrolig glad for at jeg gjorde dette, og kjempetakknemlig for det arbeidet SAFE la ned for å få saken belyst. Både organisasjonssekretær Bjarte Mjåseth og advokat Elisabeth Bjelland, har fulgt opp både meg og saken på en flott måte.

Du var den eneste fra bedriften som gikk til sak, men det gjaldt mange flere enn deg?

– Vi var egentlig tre fra Kaefer som ville gå til sak, men det var tilstrekkelig at en av oss kjørte saken. De andre avventet resultatet. Min sak blir en «fanesak» som jeg vet betyr enormt mye både for de to andre, og for alle andre ansatte i samme situasjon.

Terje Lohne hadde for så vidt avskrevet pengene han hadde blitt trukket for.

– Det viktigste var å sette en standard for hvordan ting skal være videre. Pengene hadde jeg avskrevet for mange år siden, men nå kommer de jo som en bonus på toppen av seieren.

Gjelder ikke bare ISO-området, men alle bransjer

Før saken endte i retten, startet Kaefer med et tilbakebetalingstilbud på 20.000 kroner. Da forsto Terje Lohne at Kaefer var klar over at lønnstrekket var tvilsomt. Veien til rettsalen var derfor kort.

– Det var tydelige signaler om klasseforskjell på jobben. Flere av arbeidslederne våre fortalte at de fikk strøket timer som ikke var opparbeidet ved årets slutt, når de ba ledelsen om det. Jeg visste og at både maling- og stillasarbeidere hadde samme ulovlige ordning som oss, og urettferdigheten i dette var blitt en «snakkis» i miljøet.

Behovet for et tydelig regelverk var åpenbart stort. Det samme var kunnskap om hvilke rettigheter man har.

– Dermed var saken klar for min del. Vi trenger et regelverk som er klart og lett forståelig, og det må være synlig ut mot arbeiderne.

Prinsippsaker er viktige

Terje Lohnes mål for rettssaken var regelverket og rettferdighetsprinsippet, mer enn sin egen sak. Det handler om rettferdighet, og det angår alle ansatte i hvilken som helst bedrift og bransje, slår både advokat Elisabeth Bjelland som førte saken både i tingretten og lagmannsretten, organisasjonssekretær Bjarte Mjåseth og 1. nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen fast.

– Lønnstrekk for timer som ikke er opparbeidet på grunn av variasjon i vedlikeholdsoppdrag, er ikke lov uten skriftlig avtale. Det er en viktig seier både for Terje, og for alle andre i bransjen som utsettes for det samme.

 Informasjonen må ut

Vi regner med at det fortsatt er mange ISO-ansatte som ikke har fått med seg at saken har gått noen runder i rettssystemet og nå er vunnet, sier Bjarte Mjåseth.

– For sikkerhets skyld sender vi den derfor ut til våre medlemmer i ISO-området. Vi er ganske sikre på at det er flere enn Terje som er utsatt for lignende lønnstrekk. Nå har de en dom fra lagmannsretten i ryggen om de vil ta opp tilsvarende saker med sin bedrift.