Vil bli renholdsoperatører med fagbrev i Sodexo

Vil bli renholdsoperatører med fagbrev i Sodexo

19 renholdsoperatører i Sodexo er denne våren i gang med teoridelen av fagprøven. To uker foregår som klasseromsundervisning på SAFE-huset, resten som selvstudium.

19 renholdsoperatører i Sodexo er denne våren i gang med teoridelen av fagprøven. To uker foregår som klasseromsundervisning på SAFE-huset, resten som selvstudium.

 width=

– Dette er operatører med erfaring og de har mye av faget inne allerede, de fleste har over 5 år bak seg som renholdsoperatører, sier klubbleder Kai Morten Anda i SAFE i Sodexo som har vært sentral i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Det faglige ansvaret for den har Norsk Fagskole, som både tar seg av klasseromsundervisningen og oppfølging av studentene mellom samlingene – blant annet evaluering av de oppgavene studentene leverer inn som en del av selvstuidiet.

Den teoretiske eksamenen skal avlegges i juni for de flestes del, men noen har gitt seg selv litt mer tid og sikter seg inn på å dokumentnere at de teoretiske kunnskapene sitter i desmeber. Den første klasseromsundervisningen foregår i SAFE-huset denne uken. Så er det over på selvstudier med oppgaveinnlevering før delatkerne igjen samles på SAFE-huset igjen om seks uker.

Opplegget er et spleiselag der både den enkelte, Sodexoklubben og SAFE bidrar. Det vil også bedriften gjøre når deltakerne har bestått fagprøven.