Vil styrke SAFE sin påvirkning i Norges største selskap

Johan Sverdrup Foto: Equinor
Johan Sverdrup Foto: Equinor

Det pågår valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon i Norges største bedrift. Her er det mye som står på spill, alt fra opprettholdelsen av gode ordninger for ansatte, nye strategier og fremtidens drift. – Det er viktig at alle bruker stemmeretten sin, slik at gode SAFE-representanter har muligheten til å bli med å påvirke bedriften, sier Bjørn Asle Teige, leder SAFE i Equinor.

Slik det er i Norge i henhold til allmennaksjeselskapsloven, skal det i selskap med flere enn 200 ansatte velges en bedriftsforsamling, med mindre noe annet er avtalt mellom selskapet og et flertall av de ansatte. To tredeler av medlemmene velges av generalforsamlingen. En tredel velges av og blant de ansatte, sånn som nå i Equinor. Tillitsvalgte representerer de ansatte, grunnloven vår gir ansatte medbestemmelse i bedriften, systematisert ved hjelp av Hovedavtalen og tillitsvalgte/fagforeninger.

Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga
Bjørn Asle Teige Foto: Rebecca Bjerga

– Vi er avhengig av din stemme for å sikre at vi i SAFE får innflytelse. Våre gode representanter skal sikre at vår stemme og våre saker kommer på bordet, sier Teige. Vi syns det er viktig at SAFE-representanter kommer inn i posisjonen her i bedriften sitt styrende organ, for å være med å påvirke til det beste for ansatte.

Bedriftsforsamlingen kontrollerer styret

Bedriftsforsamlingens viktigste oppgaver er:

  • å velge styret
  • føre tilsyn med styrets og konsernsjefens forvaltning av selskapet
  • treffe avgjørelser i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser
  • rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring, eller omdisponering av arbeidsstyrken.

Kortere sagt, bedriftsforsamlingen kontrollerer styret, der strategiske grep og viktige beslutninger blir tatt.

– Derfor er det viktig at folk stemmer inn gode SAFE-folk som er med å bidra i disse viktige diskusjonene, sier Teige. Hver eneste stemme teller. Valget skal pågå i seks uker.

Ved valget i 2019 brukte bare halvparten av Equinors ansatte stemmeretten sin, nå er ønsket å løfte valgdeltagelsen i år, spesielt blant SAFE-medlemmer. Det er fem foreninger som kjemper om plassene: SAFE, Industri Energi, Lederne, Tekna og NITO.

1. og 2. kandidat til bedriftsforsamling er Terje Enes og Katrine Knarvik-Skogstø.
Kandidater til styret i Equinor er Bjørn Asle Teige og Raymond Midtgård.

Hva med deg og din bedrift, vet du hvem som snakker for deg, har du stemt frem din ansattrepresentant?

Skriv ut siden