SAFE i Wintershall Dea – enighet i de lokale lønnsforhandlingene

Lokale lønnsforhandlinger i Wintershall Dea Norge Foto: Rebecca Bjerga
Lokale lønnsforhandlinger i Wintershall Dea Norge Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-klubben i Wintershall Dea hadde  lokale lønnsforhandlinger for tariffert personell og individuelt avlønnet personell i Stavanger den  24. – 27. november.  Det var godt samarbeid mellom SAFE og IE på tariffert, og med SAFE, IE og NITO på individuelt avlønnet personell, gjennom hele forhandlingsprosessen.

– På tariffert ble foreningene enige om at vi ikke kunne godta bedriftens tilbud. Vi var for langt fra hverandre til at det kunne signeres en avtale, sier Gro Gullhaug, klubbleder i SAFE Wintershall Dea.

– For de individuelt avlønnede ble det en enighet på 2,5% til alle. Det ble i tillegg noen økte tillegg under kap. 5, litt tekst endringer og noe på oppsparte avspaseringsdager. SAFE i Wintershall Dea ble enige i en av to forhandlinger med bedriften.

Gro Gullhaug, forhandlingsleder Foto: Rebecca Bjerga
Gro Gullhaug, forhandlingsleder Foto: Rebecca Bjerga
Skriv ut siden