YS forventer betydelig lønnsvekst

YS forventer betydelig lønnsvekst

YS-leder Erik Kollerud. Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

‘- Etter en periode uten reallønnsvekst mener vi det er på høy tid at arbeidstakerne tar ut sin del av verdiskapningen, sier YS-leder Erik Kollerud. I ettermiddag vedtok hovedstyret i YS sine krav til lønnsoppgjøret.

– Etter en periode uten reallønnsvekst mener vi det er på høy tid at arbeidstakerne tar ut sin del av verdiskapningen, sier YS-leder Erik Kollerud. I ettermiddag vedtok hovedstyret i YS sine krav til lønnsoppgjøret. 

 – 2018 ga nær null kroner i reallønnsvekst for de aller fleste. Samtidig har konkurranseevnen bedret seg de siste årene. Dette bakteppet bør gi grunnlag for en betydelig reallønnsvekst i år, poengterer Kollerud.

Årslønnsveksten i 2018 havnet på rundt 2,8 prosent, men ble langt på vei spist opp av en prisvekst på 2,7 prosent, viser den foreløpige rapporten fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene).

For 2019 er veksten i konsumprisene, det vil si prisøkningen på varer og tjenester husholdningene etterspør, anslått til rundt 2,2 prosent.

– Den moderate konjunkturoppgangen fortsetter, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene, påpeker YS-lederen.

– Derfor krever YS en betydelig reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Kollerud.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at det kun skal forhandles om kroner og øre. YS’ inntektspolitiske dokument for 2019, vedtatt i ettermiddag, omhandler også den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), pensjon og kompetanse.


Kontaktpersoner:
YS-leder Erik Kollerud, mobil: 93 24 42 04
Leder av YS’ inntektspolitiske utvalg og 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud, mobil: 95 93 87 69