YS Karriereveiviser gir deg nye muligheter

YS Karriereveiviser gir deg nye muligheter

|Erik Kollerud YS-leder

Som medlem i SAFE får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv. Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde. 

Som medlem i SAFE får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv. Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde. Her kan du prøve YS karriereveiviseren. 

YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg.

– Koronakrisen har gitt store utfordringer. Mange må omstille seg raskt, se etter ny jobb og fylle på med utdanning for å stå sterkere i arbeidsmarkedet. Med YS Karriereveiviser ønsker vi å gi medlemmene våre muligheten til å skaffe seg en bedre oversikt over all den erfaringen og kunnskapen yrkeslivet faktisk gir, sier Kollerud.

Se filmen med Erik Kollerud om YS karriereveiviser

Erik Kollerud YS-leder
Erik Kollerud YS-leder

Vi i SAFE hjelper deg med arbeidsforholdet ditt. Nå ønsker vi også å bidra til at du blir enda mer attraktiv på dagens og morgendagens arbeidsmarked.

Derfor går YS-forbundene nå sammen og tilbyr alle våre medlemmer denne tjenesten. Målet vårt er at du skal stå bedre rustet til å ta gode valg for fremtiden. Det kan handle om å bytte yrke, eller søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag. Mye handler om å sette ord på det du er god på.

Fem grunner til at du bør benytte YS Karriereveiviser

1. Du får kartlagt dine beste egenskaper.
2. Du får gode begreper for å beskrive deg selv og dine ferdigheter.
3. Du får et verktøy for å komme deg videre – enten i jobben du har eller hvis du vil bytte jobb.
4. Du får forslag til yrker som kan passe deg.
5. Du blir trolig positivt overrasket over deg selv.