YS krever opprydding i bemanningsbransjen

YS krever opprydding i bemanningsbransjen

– YS er svært glad for at KS tar utfordringene angående sosial dumping på alvor. Vi kan ikke akseptere et arbeidsmarked med lønns- og arbeidsvilkår som går på akkord med Arbeidsmiljølovens bestemmelser, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. På et møte i Arbeidspolitisk råd i dag, tok KS-direktøren avstand fra forholdene som nå er avdekket i […]

– YS er svært glad for at KS tar utfordringene angående sosial dumping på alvor. Vi kan ikke akseptere et arbeidsmarked med lønns- og arbeidsvilkår som går på akkord med Arbeidsmiljølovens bestemmelser, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

På et møte i Arbeidspolitisk råd i dag, tok KS-direktøren avstand fra forholdene som nå er avdekket i deler av bemanningsbransjens levering av tjenester til kommunene. Det ble også orientert om at KS har satt i gang et arbeid med å se på forholdene i bransjen knyttet opp til bruk av vikarer i kommunene og fylkeskommunene. width=

– Forholdene som nå er avdekket, viser hvor viktig det er å følge opp bemanningsbransjen. De kraftige overtrampene viser også at grepene regjeringen har tatt angående solidaransvar, har vært nødvendige, sier Kvalheim.

Arbeidstilsynet forsterker også nå tilsynet med bemanningsbyråene.

– YS ønsker velkommen en viktig kartlegging. Vi er redd for at det vi nå har sett, kun er begynnelsen. Det er viktig at tilsynet nå får nok ressurser til å gjøre en viktig oppgave, sier YS-lederen.

– Behovet for økte ressurser vil nå bli tatt inn i Rådet for Arbeidstilsynet, sier YS sin representant i Rådet, Finn B. Haaland.

På møtet inviterte Arbeidsministeren arbeidslivets parter til en arbeidsgruppe som blant annet skal se på mulige reguleringsmekanismer i bemanningsbransjen.

– YS ser frem til dette nødvendige arbeidet. Vi er allerede kontaktet av bemanningsbyråer og bedrifter som trenger hjelp til å tilby korrekte lønns- og arbeidsvilkår. Her bidrar vi selvsagt gjerne, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.