YS-leder Jorunn Berland etterlyser vilje til dialog fra regjeringen

YS-leder Jorunn Berland etterlyser vilje til dialog fra regjeringen

– Regjeringen har mye å gå på når det gjelder dialogen og samarbeidet med partene. Det viser blant annet den dårlige håndteringen av de varslede endringene i arbeidsmiljøloven, sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet YS-konferansen tirsdag. Tekst: Liv Hilde Hansen

– Regjeringen har mye å gå på når det gjelder dialogen og samarbeidet med partene. Det viser blant annet den dårlige håndteringen av de varslede endringene i arbeidsmiljøloven, sa YS-leder Jorunn Berland da hun åpnet YS-konferansen tirsdag.

Tekst: Liv Hilde Hansen width=
Foto: Erik Norrud

– Regjeringen har oppnevnt et eget arbeidstidsutvalg. Lenge før utvalget har startet sin utredning foreslår regjeringen å endre reglene om arbeidstid. Dermed hopper regjeringen bukk over et utvalg den selv har nedsatt, påpeker Berland.

YS-lederen er også svært kritisk til at regjeringen legger opp til å endre sykelønnsordningen.

– I statsbudsjettet for neste år tar regjeringen til orde for å heve innslagspunktet til rett til sykepenger fra 50 til 100 prosent av grunnbeløpet. Det bryter med IA-avtalen. Statsministeren må sørge for at myndighetene overholder forpliktelsene i IA-avtalen, krever Berland.

Videre påpeker YS-lederen at hun har klare krav til prosessene som nå pågår i offentlig sektor: Målet med reformene må være bedre tjenester, der brukerne er i fokus. Tillitsvalgte skal involveres fra start. Og medbestemmelse og medvirkning må være mer enn fagre ord.

Berland sier hun har følgende gode råd til regjeringen:

– Gi ansatte medvirkning, lytt til erfaringene deres og ta den formelle medbestemmelsen på alvor! Da kan vi i fellesskap oppnå resultater som gagner alle parter, politikerne inkludert.