YS-lederen: Fornuftig innretning på statsbudsjettet

YS-lederen: Fornuftig innretning på statsbudsjettet

– Det er positivt at regjeringen legger frem et budsjett som ikke presser renten, kronekursen eller den delen av norsk næringsliv som møter konkurranse fra utlandet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. YS mener det overordnede målet for finanspolitikken må være å bidra til full sysselsetting og stabil økonomisk utvikling.

– Det er positivt at regjeringen legger frem et budsjett som ikke presser renten, kronekursen eller den delen av norsk næringsliv som møter konkurranse fra utlandet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

YS mener det overordnede målet for finanspolitikken må være å bidra til full sysselsetting og stabil økonomisk utvikling. width=

 – Det kan være en krevende øvelse, med den økonomiske situasjonen i Europa og USA. Likevel har norsk økonomi lav ledighet enn så lenge. Smitter problemene i Euroområdet og USA over til oss, slik at ledigheten stiger, forventer vi at regjeringen tar i bruk de finanspolitiske virkemidlene den har til rådighet og demmer opp for en negativ utvikling, sier YS-lederen.

Regjeringen understreker behovet for moderate lønnsoppgjør i årene fremover for å holde ledigheten så lav som mulig. YS er enig i dette.

Økningen i matmomsen rammer barnefamilier og bør motvektes av andre tiltak, som økt barnetrygd eller ekstra økning i minstefradraget. YS er tilfreds med at regjeringen gir skattelettelser til de med lave lønnsinntekter. Det kan stimulere deltidsarbeidende til å øke sine stillingsandeler.

 YS er fornøyd med at fradraget for fagforeningskontingent økes fra 3660 til 3750 kroner.