YS-lederen godtar ikke sterk vekst i lederlønninger

YS-lederen godtar ikke sterk vekst i lederlønninger

Veksten i lederlønningene har for noen grupper vært betydelig høyere enn for lønnstakerne i de samme næringene, viser TBUs rapport. – YS godtar ikke denne utviklingen i lederlønningene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) la frem sin foreløpige rapport mandag 20. februar. Her fremkommer følgende nøkkeltall: Årslønnsveksten for lønnstakere under […]

Veksten i lederlønningene har for noen grupper vært betydelig høyere enn for lønnstakerne i de samme næringene, viser TBUs rapport. – YS godtar ikke denne utviklingen i lederlønningene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Det tekniske beregningsutvalget for lønnsoppgjørene (TBU) la frem sin foreløpige rapport mandag 20. februar. Her fremkommer følgende nøkkeltall: Årslønnsveksten for lønnstakere under ett var på 4,3 prosent fra 2010 til 2011, men varierte mellom 3,6 og 4,9 prosent for ulike grupper. Lønnsveksten i 2010 var på 3,7 prosent for alle lønnstakere. width=

– Tallene fra TBU viser at noen grupper har kommet dårligere ut enn andre. Det vil YS ha i tankene når vi starter opp lønnsforhandlingene, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Veksten i lederlønningene i de fleste næringer har prosentvis vært betydelig høyere enn for lønnstakerne i de samme næringene. For administrerende direktører og andre med lederfunksjoner i finanstjenester var lønnsveksten 16,4 prosent i 2011. I industrien var lønnsveksten for denne ledergruppen 8,7 prosent, mens den var 0,3 prosent i varehandel.

– Disse lederne må kjenne sin besøkelsestid og ikke bevilge seg selv mer i lønn enn andre arbeidstakere. YS godtar ikke denne utviklingen, sier Kvalheim.

– Det har skjedd en verdiskaping i samfunnet. Den må komme alle arbeidstakere til gode. Hvis den norske modellen skal fungere, er det viktig at ikke noen blir hengende etter i lønnsutviklingen, understreker YS-lederen.

Han mener det er gledelig at reallønnen etter skatt har økt med 3 prosent i gjennomsnitt.

– Det viser at norsk arbeidsliv er omstillingsdyktig og lønnsomt, samtidig som vi har en relativt høy trygghet rundt de ansattes rettigheter, sier Kvalheim.

TBU anslår konsumprisindeksen til å bli 1 1/4 prosent i år. Anslaget er gjort på meget usikkert grunnlag. Det er dette tallet partene vil legge til grunn ved årets lønnsoppgjør