YS og NHO har brutt forhandlingene

YS og NHO har brutt forhandlingene

Eirik Bornø Foto: Trygve Bergsland

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. 

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. 

Etter to dager med forhandlinger viste det seg at det ikke var grunnlag for å komme til enighet. YS og NHO møtes derfor til mekling fredag 9. og lørdag 10. april. Meklingsfristen utløper ved midnatt, lørdag 10. april.

– Vårt hovedkrav er at medlemmenes kjøpekraft må opprettholdes. Det var NHO dessverre ikke villig til å komme oss i møte på, opplyser Bornø.

– Det er også viktig for oss å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut, understreker han.

Meklingen og plassoppsigelsen vil omfatte om lag 15 000 medlemmer i NHO- bedrifter. I tillegg omfattes ca. 1 500 bussjåfører og funksjonærer i Vy buss i Spekter. Medlemmene er tilsluttet YS-forbundene Delta, Negotia, Parat, Safe og YTF.

Les mer om følgende emner: