YS sa ja i uravstemningen

YS sa ja i uravstemningen

I dag ble det klart at medlemmene i YS Privat har stemt ja til resultatet fra forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom YS og NHO.

I dag ble det klart at medlemmene i YS Privat har stemt ja til resultatet fra forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom YS og NHO.

8.april ble YS og NHO enige i årets hovedoppgjør.

http://ys.no/nyheter/lonn-og-tariff/enighet-mellom-ys-og-nho/

– I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, uttalte Vegard Einan, leder i YS Privat, da det ble klart at partene hadde kommet til enighet etter en lang og vanskelig mekling.

Fredag 27. april sendte YS resultatet av uravstemningen til Riksmekleren:

«Etter avsluttet uravstemning har YS i dag gjennom vedtak i styret i YS Privat enstemmig godkjent meklingsresultatet slik det fremgår av Riksmeklerens møtebok i sak 2018-004 mellom YS og Parat på den ene siden og NHO og Norsk Industri på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2018.»

Tariffoppgjøret 2018

Resultatet fra avstemmingen i SAFE

Avstemmingen for SAFE medlemmer på YS-NHO oppgjøret ble avsluttet 25. mai kl.: 12:00

Resultatet fra avstemmingen er:

Antall avgitte stemmer i prosent:            33,71 prosent

JA-stemmer                      :                            71,44 prosent

NEI-stemmer                    :                            23,23 prosent

Ikke godkjent                   :                              5,33 prosent