YS-undersøkelse: Virker IA-avtalen som forventet?

YS Arbeislivsbarometer legges fram på YS-konferansen tirsdag og onsdag i neste uke.I år er spørmålet : Virker IA-avtalen etter intensjonen? Er IA-avtalen det optimale virkemiddelet for å få ned sykefraværet?

Nærmere 3000 norske arbeidstakere er spurt. Svarene på disse spørsmålene, samt en rekke andre spørsmål om norsk arbeidsliv, får du på konferansens første dag.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (bildet) og flere andre sentrale aktører i norsk arbeidsliv vil kommentere resultatene og diskutere veien videre.

YS Arbeidslivsbarometer måler trykket i norsk arbeidsliv. Arbeidslivsbarometeret er en årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder. YS Arbeidslivsbarometer er finansiert av YS og blir gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

YS Arbeidslivsbarometer bygger på analyser av subjektive vurderinger og erfaringer fra norske arbeidstakere, samt dagsaktuell forskning, dokumentasjon og statistikk. YS Arbeidslivsbarometer bygger også på tidsrekker hvor tidligere stilte spørsmål til norske arbeidstakere gjentas med jevne mellomrom. YS Arbeidslivsbarometer bygger på indikatorer på viktige temaområder som:

  • Oppslutning om fagforeninger
  • Den norske modellen for lønnsdannelse
  • Mestring og kompetanse
  • Likestilt deltakelse
  • Tilknytning til arbeidslivet

Gjennom YS Arbeidslivsbarometer vil vi både gi en statusrapport om tilstanden i norsk arbeidsliv og formidle endringene og ulikhetene i arbeidslivet. Det finnes ikke en fasit om hvordan tilstanden i arbeidslivet er. Men gjennom YS Arbeidslivsbarometer vil det være mulig å diskutere utviklingen i arbeidslivet ut fra et helhetlig grunnlag. Her får enkeltobservasjoner og trender sin rettmessige plass og kan vurderes i sammenheng med mer etablerte strukturer og praksis. En målsetting med YS Arbeidslivsbarometer er å stimulere til en opplyst debatt om arbeidslivsutviklingen.

YS Arbeidslivsbarometer 2010 kommer ut i form av en 2-delt rapport:

Del en omhandler utviklingen i norsk arbeidsliv. Del to ser på effektene av IA-avtalen.

Se programmet for YS-konferansen HER 

Skriv ut siden