Zola-pris til SAFE-medlemmet Runar Kjørsvik

Zola-pris til SAFE-medlemmet Runar Kjørsvik

Det tidligere hovedverneombudet på Shells landanlegg på Ormen Lange, har fått prisen for det sivile motet han har vist for «menneskeverd, rettssikkerhet og demokrati», skriver Zola-prisen i sin begrunnelse for tildelingen. Manglende arbeidstakermedvirkning, mangel på informasjon, en svekket verneombudstjeneste og pålagt munnkurv, var noe av det Runar Kjørsvik opplevde som hovedverneombud før han ble oppsagt […]

Det tidligere hovedverneombudet på Shells landanlegg på Ormen Lange, har fått prisen for det sivile motet han har vist for «menneskeverd, rettssikkerhet og demokrati», skriver Zola-prisen i sin begrunnelse for tildelingen.

Manglende arbeidstakermedvirkning, mangel på informasjon, en svekket verneombudstjeneste og pålagt munnkurv, var noe av det Runar Kjørsvik opplevde som hovedverneombud før han ble oppsagt etter tre år som tillitsvalgt.

I forbindelse med en omorganisering av arbeidsplassen, styrt av Shells hovedkontor i Nederland, ble hovedverneombudet satt på sidelinjen med beskjed om å innordne seg et nytt og omfattende regelverk for personalledelse. Kjørsvik ønsket ikke å bli med på endringer som svekket de ansattes innflytelse over egen arbeidssituasjon, altså brudd på arbeidsmiljøloven, en dårligere vernetjeneste og informasjonsflyt.

Helt ordinære HMS-saker som hovedverneombudet tok opp med ledelsen, ble sett på som kritikkverdig atferd av ham personlig, og endte som en personlig personalsak. I 2015 ble han oppsagt, og saken endte til slutt med et forlik etter en ydmykende rettsprosess.

Zola-prisen

I tildelingen skriver Zola-prisen: «Zola-prisen mener Runar Kjørsviks sak er aktuell fordi varslervernet generelt er under press. Færre våger å kritisere eller varsle. Medbestemmelse og ytringsfrihet innskrenkes ikke bare i næringslivet, men ser også ut til å ramme offentlig forvaltning og skoleverket. I helsevesenet har New Public Management lenge fått kritikk for å skape autoritære styringsformer. Juridiske, faglige, systemiske og moralske konflikter og misligheter oppstår dermed på bred front i norsk arbeidsliv. Det til tross for at lovverket er endret for å trygge varslere.»

Videre skriver de: «Det oppsagte verneombudet Runar Kjørsvik kjemper ikke lenger for sin egen sak, han kjemper for å hindre at andre rammes av den samme uretten. Han kjemper for at det beste i den norske samarbeidsmodellen, som ivaretar både statens, industriens og de ansattes interesser, skal overleve og styrkes. Det setter vi pris på.»

Vi er stolte

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst sier at SAFE er stolte over sitt modige hovedverneombud og medlem, og gratulerer ham med prisen.

– Prisen er utrolig vel fortjent, og jeg håper dette blir en øyeåpner for flere! Troen på at gode krefter og rettferdighet vinner fram til slutt, er fortsatt heldigvis til stede etter denne prisutdelingen.

Prisoverrekkelsen foregår onsdag 18. januar ved et arrangement i Det Norske Nobelinstitutts festsal.