SAFE i høring om flerbruksfartøyer

SAFE var tirsdag i høring om Ptils rapport om flerbruksfartøyer i norsk oljevirksomhet. – Vi fikk understreket nødvendigheten av en bedre regulering på dette området overfor toppledelsen i tre departementer, sier 2. nestleder og HMS-ansvarlig Roy Erling Furre. Hein Arve Stava fra SAFE i DeepOcean deltok også i høringen.

Furre: - Kyllingstad ødelegger for rekrutteringen

Roy Erling Furre, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE, går kratig i rette med IKM-sjef Ståle Kyllingstad som vil fjerne offshoretillegg for oljearbeiderne, og som mener fjernstyring vil gjøre det unødvendig med folk på plattformene i framtiden. – Kyllingstad stikker kjepper i hjulene for rekrutteringen, sier Furre til RA.

Tillitsvalgtapparatet presses hardt, viser ny rapport

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, dokumenterer at arbeidstakermedvirkning og trepartssamarbeid angripes. Rapporten dokumenterer og at i flere bedrifter i olje- og gassindustrien er arbeidsgiverne og bedriftseierne på god vei til å lykkes med angrepene.

Påmelding til Pensjonspraten

SAFE er opptatt av å gi sine medlemmer trygghet gjennom hele yrkeskarrieren. Vi får mange spørsmål om alle valgmulighetene som åpner seg når det gjelder uttak av pensjon. Derfor tilbyr SAFE igjen aktivt betalende medlemmer over 57 år ”Pensjonspraten” -  en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner i denne vurderingen.

Viktig seier om ulovlig lønnstrekk

Blir du som er ISO-ansatt trukket i lønn for «minustimer» du ikke har jobbet, selv om du har vært disponibel for bedriften? Uten skriftlig avtale om lønnstrekk har ikke bedriften lov å trekke deg i lønn.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.