SAFE tilbyr for andre gang «Pensjonspraten» til sine medlemmer. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer fra 57 til  67 år, ut året. Ny avtale legges ut etter nyttår. «Pensjonspraten» er en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner om dine pensjonsrettigheter og ulike valgmuligheter du kan ha. Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat HER

SAFE-logo Høy kvalitet 100 x 125

NYHETER

105

Regjeringen har ansvar for oss, ikke for aksjonærene!

Ni forbundsledere holdt appeller ved markeringen utenfor Oljemuseet onsdag kveld. Rundt 1000 personer var møtt fram for å gi sin støtte, og både applaus og høylytte krav om handling viste at engasjementet er stort.  Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE,  tok i sin appell tak i de 35.000 arbeiderne som nå har mistet jobben.

Møt opp utenfor Oljemuseet i dag kl.17.30!

Vi har hatt flere møter om situasjonen i oljeindustrien med regjeringens representanter, sier Hilde-Marit Rysst. Blant annet har olje- og energiminister Tord Lien fått grundig informasjon om de store omstillingsprosessene og den omfattende nedbemanningen i både oljeselskapene, rederiene, og hos underleverandørene.

Fagbevegelsen krever svar fra regjeringen om oljeindustriens fremtid

En samlet fagbevegelse mener at regjeringen må gjøre mer for å bevare arbeidsplasser og verdifull kompetanse i oljenæringen. Ni organisasjoner arrangerer onsdag en felles politisk markering i Stavanger der de krever at olje – og energiminister Tord Lien må komme med konkrete og målrettede tiltak.

Andre resolusjoner fra SAFEs landsmøte

Plugging av utrangerte brønner: Allerede i dag dekker staten nær 80 prosent av utgiftene oljeselskapene har ved leting, utbygging, drift og avvikling av aktiviteten på norsk sokkel.

KOMMENDE KURS

SAFE Education Fund

Økonomi og regnskapsforståelse
Sted: Stavanger
Tidspunkt: 27. og 28. oktober
Kursholder: Roar Eilertsen
Grunnleggende tillitsvalgtkurs
Sted: Stavanger/Sandnes
Tidspunkt: 23 – 26. november
Kursholdere Tellef Hansen og Mette Møllerop

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.