Tariffavtalenes trygge langsiktighet

Trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold er det viktigste for enhver arbeidstaker. Tariffavtalene er garantistene for denne tryggheten.

I all verden!

Når IE klubben i Rowan tilskriver meg på bakgrunn av at jeg har påtatt meg rollen som lokal tillitsvalgt i Rowan, er det visst på høy tid med litt fakta.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.