Påmeldingsskjema
SAFE landsmøte 20. – 21. juni 2018

Uravstemning!

Uravstemning for SAFE-medlemmer på NHO-området gjeldende resultatet i hovedoppgjøret 2018 mellom YS og NHO.

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom søndag formiddag til enighet i tariffoppgjøret, og det blir ikke streik i privat sektor.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.