Tor Egil Løvli legger fram organisasjonsutvalgets forslag.
Tor Egil Løvli legger fram organisasjonsutvalgets forslag.

Gode diskusjoner og framtidsrettede vedtak

Den ekstraordinære kongressen var preget av gode og saklige innlegg fra en rekke delegater. Både størrelse på forbundsstyre, forholdet mellom antall valgte og ansatte på SAFE-huset, ble diskutert og vurdert med bakgrunn i arbeidsoppgaver.

Tannlegeforsikring i YS i samarbeid med Gjensidige

Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå? Tannhelseforsikringen sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med behandling hos din tannlege. Forsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordningene som gis av det offentlige.

Velkommen til klubbledermøte og ekstraordinær kongress

Sammen med klubbledermøtet 14. juni avholder SAFE en ekstraordinær kongress for å kunne gjøre forarbeidet riktig til den ordinære kongressen. Det ligger altså ikke noe ekstraordinært bak den ekstraordinære kongressen. Det er først og fremst en organisatorisk og praktisk løsning for å kunne gjøre endringer i vedtektene i forhold til valg som skal gjøres på kongressen i november. (Fra kongressen i 2014. Foto: Mette Møllerop)

Fornøyd med lønnsforhandlingene i Wintershall

Lønnsforhandlingene ble gjennomført i et godt forhandlingsklima, forteller Gro Gullhaug, leder i SAFE-klubben. - Vi samarbeidet med Industri Energiklubben under hele forhandlingen, og etter konstruktive diskusjoner kom partene til enighet. (Gro Gullhaug og Bjarte Vaktskjold. Foto: Mette Møllerop) 

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.