Gode diskusjoner og framtidsrettede vedtak

Den ekstraordinære kongressen var preget av gode og saklige innlegg fra en rekke delegater. Både størrelse på forbundsstyre, forholdet mellom antall valgte og ansatte på SAFE-huset, ble diskutert og vurdert med bakgrunn i arbeidsoppgaver.

Tannhelseforsikring i YS i samarbeid med Gjensidige

Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå? Tannhelseforsikringen sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med behandling hos din tannlege. Forsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordningene som gis av det offentlige.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.