SAFE tilbyr for andre gang «Pensjonspraten» til sine medlemmer. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer fra 57 til  67 år. «Pensjonspraten» er en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner om dine pensjonsrettigheter og ulike valgmuligheter du kan ha. Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat HER

SAFE-logo Høy kvalitet 100 x 125

NYHETER

Norges Lover

Tap om nattillegget i Høyesterett

Høyesterett har gitt Norges Rederiforbund medhold i anken av lagmannsrettens dom der SAFE og Industri Energi fikk medhold i at nattillegget skulle regnes med i pensjonsgrunnlaget. – Dette var både overraskende og skuffende. Spesielt undrer det meg at det ser ut som Høyesterett setter tariffavtalen over norsk lov, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Sokkel-meklingen er i gang

Meklingen mellom SAFE og Norsk Olje og gass på Sokkeloverenskomsten startet hos Riksmekleren i Oslo klokken 10.00 torsdag. Lagrettdommer Carl Petter Martinsen er oppnevnt som mekler. Partene har frist til fredag klokken 24.00 for å komme til enighet. – SAFEs utgangspunkt er reallønnsvekst og full avvisning av NOGs angrep på gjeldende tariffavtale som arbeidsgiverne kom med i forhandlingene, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Sokkelmekling: Varsler streik i Esso

1. Nestleder og tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen, har i forbindelse med den kommende meklingen med Norsk olje og gass på Sokkeloverenskomsten meddelt Riksmekleren at forbundet tar ut 156 SAFE-medlemmer i Esso Norge og forpleiningsselskapet ESS dersom meklingen ikke fører til enighet. De 156 er ansatt på Balder, Jotun A, Jotun B og på Ringhorne.

SAFE i møte med Hauglie

SAFE var mandag invitert til et møte som Arbeids-og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet arrangerte i Stavanger. Tema for møtet var tiltak for motvirke ledighet med spesielt fokus på unge med lav utdanning. SAFE deltok med leder Hilde-Marit Rysst og 2. nestleder Roy Erling Furre.

Fullt gjennomslag for SAFEs hovedkrav

SAFE og Norges Rederiforbund kom i natt til enighet om ny tariffavtale under meklingen. SAFEs hovedkrav om to års fortrinnsrett - for alle - etter oppsigelser som følge av driftsinnskrenkninger ble innfridd. - Samtidig slo vi tilbake arbeidsgivernes angrep på tariffavtalen vår. Den videreføres nå uendret, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.