Roy Erling Furre, SAFE
Roy Erling Furre, SAFE

Petroleumstilsynet vil høre din mening

- SAFE oppfordrer ansatte i petroleumsnæringen om å svare på undersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet i regi av Ptil, sier forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre.

HMS-seminar i Arbeids- og sosialdepartementet

Foto: Halvor Erikstein Vi er aldri sterkere enn svakeste ledd! Det svakeste leddet vil oftest være arbeideren, og arbeideren gjøres svakere og svakere for hver dag, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, da hun hadde innlegg på Arbeids- og sosialdepartementets HMS-seminar tirsdag i denne uka.

TRYGGHET. SIKKERHET. KONTROLL. SAMLET I ETT KORT.

Tekst: Heidi Briskodden I samarbeid med DNB har vi utviklet et nytt kort – YS PRE - med gode betingelser på sparing og kreditt. PRE er et kredittkort med fordeler knyttet til trygghet, sikkerhet og kontroll. I tillegg til gode rentebetingelser har kortet en forsikringspakke inkludert. Fordelene som ligger i kortet gjør at du er ekstra sikret i situasjoner det er fornuftig å betale med kredittkort – når du skal handle på internett, betale en reise eller leie bil i utlandet. Les mer om PRE og søk om kortet. Link til www.precard.no  

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.