Aleksandersen: - Kjøpekraften må styrkes

- Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.

Statoil sokkels årsmøte

Gode innledninger og høyt, faglig nivå på diskusjonene, preget årsmøtet til SAFE i Statoil sokkel.

Alvorlige regelbrudd på Mongstad

Ptil har gjennomført gransking av gasslekkasjen på Mongstad-anlegget 25. oktober i fjor. Granskingen har avdekket alvorlige brudd på regelverket, og Statoil får varsel om pålegg. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv, fastslår Ptil.

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. - Rammen blir på 2,4 prosent. I dette ligger dessuten et eget lavtlønnstillegg, opplyser Vegard Einan, leder for YS Privat.

Brudd på regelverket på Statfjord A

Ptils gransking av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A 16. oktober i fjor har avdekket brudd på regelverket.Hendelsen skjedde under lossing av olje fra lagercellene på Statfjord A til lasteskip.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.