Ingen streik på Normand Ocean
Ingen streik på Normand Ocean

Mekling i DeepOcean er i mål

Det har vært gjennomført mekling mellom partene SAFE-klubben og DeepOcean onsdag 26.  og torsdag 27. juli.

Informasjon vedrørende kommende mekling hos Deepocean AS

Våre medlemmer har gjennom de siste lønnsoppgjørene fra 2014 måttet godta en kraftig reallønnsnedgang som følge av bedriftens situasjon.  I tillegg til dette har vi også vært med på et spareprogram som har hatt direkte innvirkning på den enkelte ansattes økonomi og fritid med familie.  Dette i form av midlertidige kutt i lønn, kutt i tillegg, gratis arbeid, arbeid utover normalt årsverk uten overtidsbetaling, samt at vi har gått mer over til disponibelplaner i stedet for skiftplaner.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.