SAFE tilbyr for andre gang «Pensjonspraten» til sine medlemmer. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer fra 59 til  67 år.  «Pensjonspraten» er en samtale med en ressursperson som kan være sparringspartner om dine pensjonsrettigheter og ulike valgmuligheter du kan ha. Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat HER

SAFE-logo Høy kvalitet 100 x 125

NYHETER

Bitten Nordrik

Nye styringsmodeller – nye utfordringer som tillitsvalgt

25 tillitsvalgte fra et titalls klubber har i to dager blitt kurset i ufordringene som den stadig mer utbredte amerikanske ledelsesmodellen stiller dem overfor. Bitten Nordrik fra Arbeidsforskningsinistituttet har vært sentral i utformingen av kurset sammen med SAFEs Bjørn Tjessem.

Rysst: - Budsjettet svarer ikke på utfordringene

- Det er vel og bra med omstilling for landindustrien, men det hjelper lite for å holde på folk og kompetanse i oljeindustrien. Behovet for vedlikehold, brønnplugging og fjerning av gamle innretninger er like stort som før, men tiltakspakken i statsbudsjettet vil ikke treffe på disse områdene. Budsjettet svarer ikke på utfordringene vi står overfor, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Verv deg til Håndball-VM!

Er du en lagspiller som liker en utfordring? Verv et medlem til SAFE i oktober og bli med i trekningen av en tur til Håndball-VM for damer i Danmark 10.-12. desember!

Furre: - Oppfordrer alle til å delta i RNNP-undersøkelse

HMS-ansvarlig og 2.  nestleder i SAFE, Roy Erling Furre, oppfordrer alle til å delta i spørreundersøkelsen som Ptil-prosjektet Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP) skal gjennomføre i høst. – RNNP er et viktig verktøy i HMS-arbeidet i industrien vår, og jo flere som svarer, jo bedre blir dette verktøyet, sier Furre.

Nye kutt i Bilfinger – SAFE protesterer

SAFE i Bilfinger reagerer sterkt på at bedriften skal si opp ytterligere 200 i en ny kuttrunde. – Vi er uenige i dette. Vi har ikke godkjent noen enighetsprotokoll om dette her, sier klubbleder Lillian Bratholmen til NRK.

KOMMENDE KURS

SAFE Education Fund

Økonomi og regnskapsforståelse
Sted: Stavanger
Tidspunkt: 27. og 28. oktober
Kursholder: Roar Eilertsen
Grunnleggende tillitsvalgtkurs
Sted: Stavanger/Sandnes
Tidspunkt: 23 – 26. november
Kursholdere Tellef Hansen og Mette Møllerop

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.