Verdig tildeling av Zola-prisen

Runar Kjørsvik, SAFE-medlem og tidligere hovedverneombud på Shells anlegg Ormen Lange, ble onsdag 18. januar tildelt Zola-prisen for sitt sivile mot i arbeidet for medbestemmelse og trygt arbeidsmiljø for de ansatte på anlegget.

ISO-bedriften Kaefer Energy dømt for ulovlig trekk i lønn av ansatt

SAFE vant ankesak i Gulating lagmannsrett hvor et av SAFEs medlemmer og Kaefers ansatte var utsatt for ulovlig lønnstrekk. - Dette er en viktig seier både for medlemmet vårt, og for alle andre i bransjen som utsettes for det samme, sier SAFEs advokat Elisabeth Bjelland som førte saken både i tingretten og lagmannsretten.

Zola-pris til SAFE-medlemmet Runar Kjørsvik

Det tidligere hovedverneombudet på Shells landanlegg på Ormen Lange, har fått prisen for det sivile motet han har vist for «menneskeverd, rettssikkerhet og demokrati», skriver Zola-prisen i sin begrunnelse for tildelingen.

Kielland-boka overrakt i Stortinget

Stortingspresident Olemic Thommessen og første visepresident Marit Nybakk fikk tirsdag overrakt SAFEs gave til landets 169 stortingsrepresentanter: Boka ”Råolje” om Alexander L. Kielland-ulykken i 1980 hvor 123 oljearbeidere mistet livet. Det var SAFEs 2. nestleder og HMS-ansvarlige, Roy Erling Furre, som overrakte gaven.

- Skuffende om LoVe

- Forslaget fra Aps programkomite om bare å åpne for konsekvensutredning for Nordland 6 er skuffende. Dette er et dårlig kompromissforslag for oljenæringen, sier 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. SAFE mener at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen må konsekvensutredes i sin helhet.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.