Påmeldingsskjema

SAFE-Kongressen 7. – 9. november 2017

Tar du den, så tar du den…

Selskapene i oljeindustrien planlegger ikke for antall arbeidstakere som trengs for å utføre jobben, men hvor mange arbeidstakere man kan klare seg uten.

Statoil undergraver HMS-regimet

SAFE HMS-utvalg karakteriserer utspillet fra Statoilledelsen mot vernetjenesten som svært alvorlig. Angrepet undergraver både HMS-regimet og partenes rolleforståelse.

Kielland-nettverket krever ny gransking

Ubesvarte spørsmål, forhold som ikke er undersøkt, sprik mellom norsk og fransk granskingsrapport, er noen av punktene Kielland-nettverket trekker fram når de krever ny gransking.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.