Pensjonspraten med tilbud ut 2017

Ut 2017 senkes nå aldersgrensen for å få SAFEs «Pensjonspraten» til 50 år. Antall samtaler med vår pensjonsekspert er begrenset, så først til mølla-prinsippet vil gjelde. Tilbudet er åpent for aktivt betalende SAFE-medlemmer.

Les mer om tilbudet og meld deg på for en pensjonsprat HER

SAFE-logo Høy kvalitet 100 x 125

Todagers kurs for tillitsvalgte i januar

SAFE i Statoil sokkel har bestilt kortkurs som holdes i Bergen. Kurset har plass til flere deltakere, og klubbene oppfordres til å melde på aktuelle deltakere som bor i noenlunde geografisk nærhet til Bergen.

Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder

Tvert imot, standardene må kjøpes av arbeidstakerne. For tillitsvalgte og verneombud er standarden gratis, men det kreves søknader i hvert enkelt tilfelle. Det er fagforbundene som pålegges å administrere dette. Mottaker av en standard må signere på en seks punkts avtale om tilgjengeliggjøring, og mottaker er underlagt opphavsrett.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.