Bekymringsmelding fra SAFE til Petroleumstilsynet

Ny kunnskap har ført til at grenseverdien for benzen fra 1. juli er redusert til en femtedel. SAFE har på denne bakgrunn sendt denne bekymringsmeldingen til Petroleumstilsynet: «Ny grenseverdi for benzen. Fra 1,0 til 0,2 ppm. (3 mg/m3 til 0,66 mg/m3). Behov for bedre risikovurdering av eksponering og riktig bruk av åndedrettsvern». 

Benzen er en naturlig bestanddel i olje og gass. Benzen kan forårsake blodkreft og lymfekreft. Mange har kolleger som er blitt rammet av disse alvorlige sykdommene. Det er ingen oversikt over hvor mange som blir syke av kreft og jobber eller har jobbet i petroleumsnæringen. Oversikten som finnes går tilbake til oppfølging av som fylte ut Kreftregisterets spørreskjema i 1998 (Kreftregisterets Offshore kohort).

– Bekymringsmeldingen er utarbeidet som et faglig underlag hvor vi beskriver aktuelt regelverk, benzenkilder, eksponeringsscenarier, åndedrettsvern og forhold omkring behandling av yrkesbetinget sykdom, sier Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær i SAFE. Det er særdeles viktig at mistanke om yrkesbetinget sykdom blir meldt. At en sykdom aksepteres som yrkesbetinget har uhyre stor betydning økonomisk for den som er blitt skadet, eller for de som i verste fall mister en forsørger.

Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga
Halvor Erikstein Foto: Rebecca Bjerga

SAFE håper at det faglige underlaget i bekymringsmeldingen også kan hjelpe til å vise at eksponeringen for benzen har vært mye mer alvorlig enn tidligere antatt, flere har arbeidseksponering hvor benzen gir en alvorlig kreftrisiko.

Bekymringsmeldingen er utarbeidet som et faglig underlag hvor SAFE beskriver aktuelt regelverk, benzenkilder, eksponeringsscenarier, åndedrettsvern og forhold omkring behandling av yrkesbetinget sykdom.

SAFE håper dette underlaget blir til hjelp ved vurdering av helserisiko og vernetiltak. Les bekymringsmelding fra SAFE til Petroleumstilsynet her.

Skriv ut siden