De sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten er avsluttet

De sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten er avsluttet

Enighet oljeoverenskomsten Foto: Trine Vikse

Like over midnatt avsluttet SAFE/Negotia og Offshore Norge/Norsk Industri de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten.

Oljeoverenskomsten er en vertikal tariffavtale som blant annet omfatter landansatte operatører, kontoransatt, individuelt avlønnede offshore, samt offshoreansatte som arbeider i prosjekter på land.

– Da avtalen omfatter flere ulike arbeidstakerkategorier, er avtalen utformet som en “rammeavtale”. En rammeavtale betyr at de sentrale partene i avtalen angir hva som det skal eller kan forhandles om lokalt. Det vil derfor være slik, at først når også de lokale forhandlingene er avsluttet, så SAFE kan ta stilling til det endelige forhandlingsresultatet, forklarer forbundsleder Raymond Midtgård.

– De lokale partene kan nå starte sine lønnsforhandlinger med de lokale særavtalene på bedriften. Disse forhandlingen bør være sluttført innen utløpet av juni 2024, som er den frist SAFE/Negotia og Offshore Norge/Norsk Industri har satt som frist for endelig vedtakelse av årets forhandlingsresultat, sier Midtgård.

I forbindelse med de lokale forhandlingene vil SAFE vise til hva partene er enige om i forhandlingsprotokollen.

“Partene understreker at forhandlingene skal være reelle. Den sentrale rammens henvisning til lokale forhandlinger, uttrykker et gjennomsnitt, og er ikke bestemmende for resultatet av forhandlingene i den enkelte bedrift, der resultatet kan bli høyere eller lavere basert på grunnlaget av bedriftens fire kriterier.”

Les mer om følgende emner: