Dommen fra Høyesterett er lagt ut

Dommen fra Høyesterett er lagt ut

Advokat Bent Endresen førte saken i Høyesterett for SAFE

Dommen fra Høyesterett i saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering, ligger nå ute under hovedoppslaget https://safe.no/safe-vant-fram-i-hoyesterett/#

Dommen fra Høyesterett i saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering, ligger nå ute under hovedoppslaget https://safe.no/safe-vant-fram-i-hoyesterett/#

I samme oppslag ligger også dommene fra tingretten og lagmannsretten. I de to første rettsinstansene  kjørte SAFE sakene alene. I Høyesterett kom Industri Energi inn i saken. På vegne av Industri Energi erklærte advokat Eyvind Mossige såkalt partshjelp for Høyesterett.

Tvisteloven § 15-7 åpner for dette: «den som har reelt behov begrunnet i egen rettsstilling for at den ene parten vinner».

Det var advokat Bent Endresen i advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall, som førte saken for SAFE.

Du finner også dommen her: Dom fra Høyesterett i 6 G