Enighet mellom SAFE og Reach Subsea

Enighet mellom SAFE og Reach Subsea

Enighet Reach Subsea Foto: Kai Morten Anda

Partene kom til enighet etter flere dager med forhandlinger. For SAFE var innføring av avtalefestet pensjon (AFP) på avtalen og en god lønnsutvikling viktige krav.

Avtalen mellom SAFE og Reach Subsea er en direkteavtale mellom partene og omhandler offshorepersonell.

Resultatet ble som følger:

  • Med virkning fra 1. april 2024 gis alle et generelt tillegg på 43 000 kroner, inkludert feriepenger.
  • Nattillegget økes med 3 kroner per time.
  • Helligdagsgodtgjørelsen øker med 110 kroner per time.
  • Det innføres et månedlig tillegg på 1 500 kroner for de som tar på seg fadderoppgaver.
  • Reiseregulativet styrkes for interkontinentale flyreiser, slik at det gis dekning for oppgraderinger o.l. for inntil 3 000 kroner per offshorereise.
  • Uførepensjonsdekning innføres i tariffavtalen.
  • AFP (avtalefestet pensjon) innføres for alle offshoreansatte.

– SAFE er fornøyd med at vi nå har fått på plass AFP-ordningen også på denne avtalen. Vi skulle selvfølgelig ønsket oss flere endringer i tariffavtalen under et hovedoppgjør, men totaliteten i årets oppgjør er bra, sier første nestleder Kai Morten Anda.

Les mer om følgende emner: