Equinor dobler andelen norsk kjøtt på sokkelen i 2024

Equinor dobler andelen norsk kjøtt på sokkelen i 2024

Roger Maurstad og Trond Cato Fylling Foto: Rebecca Bjerga

Etter flere års dedikert innsats fra Trond Cato Fylling og Roger Maurstad for å fremme kortreist mat og forbedre matsikkerheten på sokkelen, har Equinor forpleining forpliktet seg til betydelige endringer.

Equinor har besluttet å doble andelen norsk kjøtt i 2024 og bruker allerede utelukkende norsk fisk og meieriprodukter (med noen unntak). I tillegg planlegger selskapet å øke bruken av norske frukt og grønnsaker i sesong, noe som markerer et betydelig skritt mot en mer bærekraftig og lokal tilnærming til matforsyningen på norsk sokkel. 

Denne endringen markerer ikke bare en seier for miljøet, men også for norsk matproduksjon. Dette utgjør en sentral del av en strategi som ble vedtatt tidlig i 2022. Målet er å fremme økt bærekraftig leveranse av matvarer til offshore-installasjonene. Denne beslutningen er en betydningsfull seier for SAFE.

Vi har i matkalenderen for 2024 doblet andelen norsk kjøtt fra 2023. For øyeblikket har vi nådd en andel på 35 prosent norsk kjøtt, og vi jobber kontinuerlig med å øke dette så mye som mulig. Bransjen har informert oss om at Norge ikke er selvforsynt med kjøtt, så vi er avhengige av import i visse perioder, sier Mai Linn Dale, leder for fag- og kompetansesenteret i Equinor forpleining.

Mai Linn Dale, leder for fag- og kompetansesenteret i Equinor forpleining Foto: privat
Mai Linn Dale, leder for fag- og kompetansesenteret i Equinor forpleining Foto: privat

Siden våren 2022 har selskapet samarbeidet aktivt med leverandørene i sine rammeavtaler for å finne produsenter og produktkategorier som både kan kjøpes i store nok mengder og som oppfyller kvalitetskravene til kokkene på installasjonene.

Equinor serverer mat til omtrent 3500 mennesker offshore flere ganger daglig, totalt nesten 8 millioner måltider i året. Det er avgjørende for oss at varene blir levert til rett tid, i riktige mengder og av riktig kvalitet. Det er en enorm logistikkoperasjon fra land til hav hver eneste dag, forklarer Dale. 

Dale sier at Equinor allerede bruker utelukkende norsk fisk på sokkelen, med unntak av noen panerte produkter som ikke er tilgjengelige på det norske markedet. Selskapet benytter også kun norske meierivarer, med unntak av noen spesialprodukter (som parmesan og oster) som ikke produseres i Norge. 

Denne framgangen hadde vært umulig uten våre engasjerte tillitsvalgte

Trond Cato Fylling og Roger Fimland Maurstad er de to drivkreftene bak vedtaket om å øke bruken av norske råvarer på norsk sokkel. De støttes av hele organisasjonen og av sin klubb SAFE i Equinor, avdeling sokkel. De er fornøyde med fremgangen, men mener fortsatt at Equinor bør inngå langsiktige avtaler med norske leverandører av svinekjøtt og kylling, i tillegg til rødt kjøtt. 

Trond Cato Fylling, Roger Maurstad og Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Trond Cato Fylling, Roger Maurstad og Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

– Det at Equinor nå dobler andelen norsk kjøtt for 2024, er svært positivt. Men det gjenstår en stor andel av kylling og svinekjøtt som i dag blir importert. Vi forventer at Equinor nå går i dialog med sine leverandører og inngår langsiktige avtaler, som igjen vil gi de norske produsentene forutsigbarhet i produksjon av svinekjøtt og kylling, sier Fylling. 

En sterkt medvirkende faktor for at det nå blir mer norske råvarer på sokkelen, er at SAFE har hatt et stort fokus og fått betydelig oppmerksomhet rundt dette, mener tillitsvalgte. 

– Dette viser at å lytte og samarbeide med sine fagforeningsrepresentanter gir positiv framdrift og utvikling, til nytte for selskapet og det norske samfunnet, noe som igjen er i tråd med Lov om Petroleumsvirksomhet, sier Maurstad.

Godt samarbeid mellom tillitsvalgte og selskapet

– Vi i forpleiningen i Equinor har hatt gode diskusjoner og engasjement med SAFEs tillitsvalgte om dette emnet i våre samarbeidsorganer. Vi vil fortsette arbeidet med endringene og målene som ble satt i henhold til strategien som ble vedtatt og startet i 2022, sier Dale.

Understreker betydningen av fellesskap og felles mål

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst mener dette kan ha stor betydning for miljøet og for det norske landbruket. 

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

– Det er gledelig å høre at Equinor nå tar bærekraftig og kortreist mat på alvor. Dette har stor betydning ettersom Equinor serverer mat til så mange mennesker, hele døgnet, året rundt, sier hun.

Ingenting er umulig, men det betyr ikke at det er enkelt

Arbeidet med norske råvarer startet på grasrotnivå ute på installasjonen, og det viser hvor viktig lokalt engasjement er. Ingenting er umulig, men det betyr ikke at det er enkelt. Trond Cato og Roger har jobbet hardt i lang tid, og flere andre har også bidratt. Andre operatørselskaper har fulgt etter, også takket være påtrykk fra SAFE-tillitsvalgte. Dette understreker betydningen av fellesskap og felles mål. Når ansatte jobber mot samme mål, oppnår vi resultater, sier Rysst. 

Fremover har SAFE klare forventninger til at Equinor inngår langsiktige avtaler om norsk svinekjøtt og kylling. Langsiktige avtaler gir både næringslivet og bøndene muligheten til å satse og planlegge for fremtiden.