Equinor: smitteutbrudd, for lite testing og for høyt aktivitetsnivå

Heidrun Foto: Harald Pettersen/Equinor
Heidrun Foto: Harald Pettersen/Equinor

Siden mars 2020, har over 130 000 passasjerer reist til og fra Equinors innretninger på sokkelen. Ukentlig er det over 3000 passasjerer som reiser ut og innføring av obligatorisk Covid-19 test for alle før utreise blir en betydelig utfordring, både medisinsk, logistikkmessig og økonomisk for selskapet. Likevel er aktivitetsnivået på innretningene satt opp, trolig for å best utnytte skattepakken.

Tillitsvalgte i SAFE får bekymringsmeldinger fra ansatte offshore om for lite testing og for høyt aktivitetsnivå under pandemien. S-AMU (Arbeidsmiljøutvalget i Equinor sokkel) anbefaler bedriften å begrense smitten offshore ved å teste mer og gå ned i aktivitetsnivå.

«Når vi er hjemme i friperiodene kan vi selv bestemme hvor stor risiko vi vil utsette oss for. Når vi reiser på jobb er vi helt prisgitt de tiltakene som selskapet har. Hva så med transporten til og fra plattformene? Det er 19 personer og to piloter tettpakka i helikopteret. Riktignok bruker vi munnbind, men vi sitter skulder ved skulder i verste fall opp til to timer».

«Satt isolert på lugaren i fritidskarantene, jeg syntes det var mer enn utfordrende med 12 timer på lugaren med matservering. Særlig det med frihetsberøvelsen er ganske røft. På samme tid var personell fornøyd med informasjonen de fikk om status og smittevernstiltak, men den individuelle oppfølgningen ble og blir opplevd av mange som svært utfordrende.»

Det er slike bekymringsmeldinger som dukker opp i e-postkassen til tillitsvalgte i Equinor stadig oftere. Smitten har økt i den siste tiden i hele landet, det er tilfellet også offshore. Plattformene er på gult nivå, med smittetilfeller påvist på Aasta Hansteen og Snorre B. På Rowan Stavanger og Heidrun derimot var det større utbrudd, som medførte demobilisering, med kraftige smitteverntiltak og desinfisering, testing av personell og re-mobilisering av nytt personell.

S-AMU har hatt et ekstraordinært møte om hvordan bedriften vurderer og håndterer eventuell testing før utreise. Det er per i dag ikke innført obligatorisk testing av Covid-19 før utreise offshore. K-HVO (koordinerende hovedverneombud i SAFE Equinor sokkel) Peter Alexander Hansen, mener det er for høyt aktivitetsnivå på plattformene, til tross for pandemien, og for lite testing. Ansatte klarer derfor ikke alltid holde karantenereglene. Hansen mener at Equinor vil utnytte best mulig skattepakken, derfor har selkapet satt opp aktivitetsnivået.

Peter Alexander Hansen, K-HVO i Equinor
Peter Alexander Hansen, K-HVO i Equinor

– Vi har strenge smittevernregler og tiltak på innretningene, men vi ønsker å ta ned aktiviteten for å begrense smitten offshore, sier Hansen.

Hansen mener at obligatorisk testing vil kunne fjerne noe av usikkerheten for arbeidstakere som skal offshore.

– Det er mange gode grunner operasjonelt for massetesting, og man bør gå videre for å se på muligheten. Dette vurderes fortløpende, men det er kostnaden som vurderes opp mot effekten av en slik tiltak, i lag med sikkerheten til den enkelte, sier Hansen.

Petter Fossum, som leder COVID-19 driftskontinuitets-team for norsk sokkel, har fulgt nøye med på utviklingen av koronasmitten i Norge.

– Som i samfunnet for øvrig, har også Equinor de siste ukene opplevd økt smitteoppblomstring og smitteutbrudd på noen av innretningene, sier Fossum. Vår ambisjon er fortsatt å unngå smitte på våre innretninger ute i havet. Den første og viktigste barrieren mot smittespredning er å unngå at personer reiser ut i havet med smitte. Det er meget viktig at alle ser på seg selv som den viktigste barrieren og at den som har antydning til eller mistanke om sykdom/smitte tar en test og har dialog med leder før utreise. Her har vi alle et felles ansvar, sier han.

Petter Fossum Foto: privat
Petter Fossum Foto: privat

Det må utarbeides kriterier for når man innfører testing og på samme måte kriterier for når man avslutter testing. Skal en teste seg på utreisedag, da slipper man å reise dagen før, samt forstyrre arbeidstaker i sin friperiode. Det er stadig utvikling av nye tester, nå finnes noen tester der man får resultatet etter 20-30 minutter, andre tar lengre tid. Det vurderes hvilke tester som er gode nok kvalitativt, der også tidsaspektet er en viktig faktor.

– Over 3000 passasjerer reiser hver uke ut til våre innretninger, innføring av obligatorisk test for alle før utreise blir en betydelig utfordring, både medisinsk, logistikkmessig og økonomisk. Det er derfor viktig å få avklart alle problemstillinger og kostnadsbildet før det fattes en beslutning om innføring av testing før utreise. Dette arbeidet pågår, sier Fossum.

Situasjonen krever kompromissløs etterlevelse av allerede innførte krav og retningslinjer

Fossum poengterer at situasjonen krever kompromissløs etterlevelse av allerede innførte krav og retningslinjer. At alle holder sosial distanse (to meter), bruker munnbind der det kreves og har god håndhygiene.

– Med flere mulige smittetilfeller på sokkelen blir det enda viktigere med gode rutiner og god etterlevelse av retningslinjer og etablerte barrierer, bl.a. kohorter, for å unngå at smitte sprer seg blant personell på innretningene.

– Det er lett for oss som sitter på hjemmekontor å presisere hva Fossum sier, men vi må ha forståelse for utfordringene dette gir i hverdagen ute på en innretning. En innretning er å sammenlignes med et lite samfunn som arbeider meget tett, sier Hansen.

Gult trafikklys for aktiviteten på sokkelen

Det er gult trafikklys for aktiviteten på sokkelen, men på kort varsel kan det utvikle seg til rødt trafikklys. Equinor vurderer kontinuerlig hvordan selskapet kan forsterke utreise-barrieren. Testing på land før utreise er et tiltak som nå utredes.

– Vi har også vurdert smitterisikoen i forbindelse med selve uttransporten. Vår konklusjon der er at vi, basert på forskning og undersøkelser fra blant annet flytrafikken, ikke kan se noen økt smittespredning med de innførte tiltak. Vi har derfor valgt å holde på ordningen med inntil 19 passasjerer i helikoptrene, sier Fossum.

Det vil bli nytt S-AMU/AMU-BU (bedriftsutvalget)-møte når løsning er modnet. Bedriften anbefales av S-AMU om å få til en lik praksis med andre operatører for likhåndtering av alt personell på norsk sokkel.

– Hans Jakob Hegge, som er leder for sikring, sikkerhet og bærekraft (SSU) på norsk sokkel, tok umiddelbart etter S-AMU møte kontakt med Norsk olje- og gass for å få etablert felles håndtering, det syns jeg er en bra start, sier Hansen.

Skriv ut siden