Lovforslaget som kan sikre et rettferdig arbeidsliv for norske sjøfolk

Lovforslaget som kan sikre et rettferdig arbeidsliv for norske sjøfolk

||

Regjeringen vil innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel, herunder for offshoreflåten. – Dette er et resultat av 14 års arbeid, sier Jan Nilsen, nestleder i SAFE i Havila.

Regjeringen vil innføre et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel, herunder for offshoreflåten. – Dette er et resultat av 14 års arbeid, sier Jan Nilsen, nestleder i SAFE i Havila.

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. Forslaget innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Hva kan dette lovforslaget bety for sjøfolk på offshore skip?

Det vil sikre rettferdig konkurranse om jobbene på norsk sokkel og i norsk farvann, sikre norsk kompetanse i alle departementene ombord og sikre rekruteringen i årene fremover, mener Nilsen.

– Slik kan Norge fortsette å være en sjøfartsnasjon, sier han. Forslaget vil skape mer forutsigbarhet, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Det vil skape optimisme og sørge for at norske sjøfolk og unge på vei ut i arbeidslivet vil velge å jobbe på båt.

 decoding=
Jan Nilsen, nestleder i SAFE i Havila Foto: privat

Sjøfolkene har kjempet for like lønns- og arbeidsvilkår i 14 år, Nilsen mener at hvis lovforslaget utformes riktig, kan alle smutthull tettes.

– Lovendringen vil sikre at norske sjøfolk får være med på å dra arvesølvet vårt opp av havet, jeg mener at vi skylder fremtidige generasjoner samme muligheter som vi hadde til å jobbe på sjøen, sier Nilsen.

Norske skip som opererer i norske farvann og på norsk sokkel er i dag i hovedsak registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR).

Det er kun i begrenset grad tillatt å benytte skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) i norske farvann og på norsk sokkel. På NIS-skip gjelder til dels andre lønns- og arbeidsvilkår enn de som gjelder på NOR-skip. Norge stiller i dag få krav til lønns- og arbeidsvilkår om bord på utenlandske skip i norske farvann og på norsk sokkel. På utenlandske skip er i hovedsak flaggstatens regler bestemmende med hensyn til sjøfolkenes lønns- og arbeidsvilkår.

Vi ønsker å hindre sosial dumping gjennom å sikre at utenlandske sjøfolk vil, etter en viss periode innenfor norsk farvann, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som en norsk sjømann. Dette vil samtidig sørge for en rettferdig konkuranse om jobbene, dermed et rettferdig arbeidsliv.

SAFE vedtok på kongressen i 2021 en resolusjon om å støtte sjøfolkets kamp om norske lønns- og arbeidsvilkår. SAFE har dermed sendt inn et høringssvar, basert på innspill fra medlemmene våre på flere forskjellige fartøytyper.

 decoding=
Kongress 2021 Foto: Rebecca Bjerga

– Vi har blitt tatt imot med åpne armer, optimisme, og forståelse av hva vi prøver å få til i SAFE. Vi har blitt inkludert på en måte vi bare kunne ha drømt om, det er vi veldig takknemlige for.

Nilsen håper at i fremtiden blir det mer samhold for alle som jobber på norsk sokkel.

– Vi må kjempe sammen for et rettferdig arbeidsliv. Da er det meningsløst at vi på båtene, de på riggene og de på kaja skal kjempe kampene hver for seg. Kampene vinnes ved samhold. Det kreves at vi kjenner hverandre sin hverdag. Derfor håper jeg at vi lykkes. Lønn er viktig, men arbeidsvilkår, samhold og kameratskap er vel så viktig, sier Nilsen.