Mekling – Fare for streik fra 1. april 2019

Mekling – Fare for streik fra 1. april 2019

Nestleder i SAFE

Lørdag starter meklingen i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning innen kl. 24:00 søndag den 31. mars, er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse (kl. 06:00) mandag 1. april. PS det kan bli mekling på overtid.

Skift og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24:00 den 31. mars, avsluttes senest kl. 06:00.

Lørdag starter meklingen i årets lønnsoppgjør mellom YS og NHO. Dersom partene ikke kommer frem til en løsning innen kl. 24:00 søndag den 31. mars, er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse (kl. 06:00) mandag 1. april. PS det kan bli mekling på overtid.

Skift og turnusarbeid som er påbegynt før kl. 24:00 den 31. mars, avsluttes senest kl. 06:00.

Hvem blir omfattet av en eventuell streik?

YS har sendt varsel til Riksmekleren og NHO om hvem som først blir tatt ut i en eventuell streik.

En eventuell streik vil i første omgang omfatte rundt 1600 av de 16.336 YS-medlemmene som er omfattet av årets NHO-oppgjør.

SAFE har i første uttak meldt plassfratredelse for medlemmer i Bilfinger og Beerenberg. Medlemmer som er en del av sikkerhetsbemanningen skal ikke streike.

Uttaket er et resultat av taktiske vurderinger der vi har lagt vekt på å ramme arbeidsgiverne og minske konsekvensene for folk flest.

Vi minner om at lærlinger ikke er omfattet av en eventuell streik.

Medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal møte på jobb som vanlig mandag 1. april.

 Vil streiken blir trappet opp?

En utvidelse av streiken må varsles med minst fire døgn, og vil tidligst bli sendt lørdag 30. mars.  Medlemmer som vil bli omfattet en eventuell opptrapping vil tidligst kunne gå ut i streik fra torsdag 4. april.

Opptrapping vil bli varslet både gjennom media og på våre nettsider og ved egen tariffinformasjon.

Ytterligere informasjon eller spørsmål

Praktisk informasjon ifbm streik

Spørsmål kan rettes til Roy Aleksandersen på tlf.: 906 54 208 eller på e-post til roy.aleksandersen@safe.no