Ny SAFE-klubb i Solstad Offshore

Ny SAFE-klubb i Solstad Offshore

Ronny Vonheim og Kristian Straume Foto: Rebecca Bjerga

Ronny Vonheim og Kristian Straume danner SAFE-klubb i Solstad Offshore. Sammen med de andre klubbene på sjøfart offshore, arbeider de for en bedre fremtid i bransjen. Denne klubben har allerede over 100 medlemmer, men som den største aktøren innen sjøfart, kan medlemstallet raskt stige.

Det er tre forbund på sjø: Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund. Disse tre forbundene har ikke mye samarbeid, ifølge de to drivkreftene bak den nye klubben i Solstad Offshore. De mener at på grunn av manglende samarbeid mellom forbundene, har ikke sjøfolk klart å samles om felles mål.

Medlemmene på sjøfart ønsker et samlet folk og et felles mål: bedre arbeids- og lønnsvilkår.

– Vi vil samle sjøfolk i ett forbund, vi ønsker å løfte sjømannsyrket til det som det en gang var, et mer respektabelt yrke. Vi vil også ta igjen lønnsveksten til våre kollegaer på norsk sokkel, sier Straume.

Sjøfolk ønsker samme lønns- og arbeidsvilkår som de andre offshorearbeiderne på norsk sokkel, som samsvarer med tiden. 

– Vi er i 2023, mye samsvarer ikke med den tiden vi lever i. Vi har samme lønn uansett hvor mange uker/måneder vi er ombord, ingen kompensasjon for forlengelse av oppdraget, dette gjelder ikke overtid. Mye av disse reglene er innebakt i lønnen, sier Vonheim.

Foto: Rebecca Bjerga
Her ble klubben dannet på SAFE-huset Foto: Rebecca Bjerga

SAFE begynte å organisere sjøfolk i fjor, og slik dannet det seg et nytt område i vår organisasjon. Siden da, har det blitt etablert klubb i fem bedrifter innen sjøfart:

  • Havila
  • Simon Møkster
  • Island Offshore
  • Eidesvik 
  • OSM i Offshore Service

Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon, har ansvaret for å legge strategien for veien videre, sammen med disse klubbene.  
– SAFE og alle klubbenes felles mål, er å få forhandlingsrett for området. I den siste tiden har vi hatt flere strategimøter på tvers av klubbene på sjøfart offshore for å kartlegge veien videre, sier han. 

Strategimøte sjøfart
Strategimøte sjøfart

SAFE opplever en eksplosiv vekst på dette området, dette viser at sjøfolk er klar for en endring. 

– Jeg opplever at disse klubbene kommer til oss med stort engasjement for medlemmene og med et stort ønske om å kunne gjøre en forskjell for neste generasjons sjøfolk.