YS-undersøkelse: Virker IA-avtalen som forventet?

YS Arbeislivsbarometer legges fram på YS-konferansen tirsdag og onsdag i neste uke.I år er spørmålet : Virker IA-avtalen etter intensjonen? Er IA-avtalen det optimale virkemiddelet for å få ned sykefraværet?

Mange vil eie aksjer i Statoil Fuel & Retail

Statoil la 8. oktober ut aksjene i Statoil Fuel & Retail for salg og har over en uke før fristen går ut, mottatt kjøpsordre for flere aksjer enn tilgjengelig for selskapet som skal på børs i slutten av måneden.

Statoil sliter med effektiviteten på norsk sokkel

Statoil sliter med plattformdriften på norsk sokkel. Fusjonen med Hydros oljedivisjon skulle gi økt effektivitet, men i stedet har utnyttelsen falt, skriver DN. Nedbemanninger har forsterket problemene, mener Bjørn Asle Teige

Statoil kjøper mer skifergass i USA

Statoil blar opp tilsammen 843 millioner dollar eller rundt 4,9 milliarder kroner for store skiferområder i formasjonen Eagle Ford i Sørvest-Texas.

Ptil: Prikkfritt prosjekt ved Esso, Slagentangen

Ptil førte 14. september tilsyn med Esso Norge AS som operatør for raffineriet på Slagentangen. Tilsynet var rettet mot gjennomføring av bio-etanolprosjektet. Konklusjon: Intet å bemerke.