Praktisk arbeidsmiljø informasjon fra SAFE

Praktisk arbeidsmiljø informasjon fra SAFE

||

Visste du at høy luftfuktighet raskt metter gassfilteret og ødelegger beskyttelsen? Er alle klar over at for arbeid med fallsikring skal du bruke hjelm som beskytter fallene person? Vet du at det er mange former for selvantennelse og at termittreaksjon er en kjemisk reaksjon som kan gi gnister når aluminium blir slått mot rust? Det er fortsatt mange kilder for benzen som ikke er kartlagt og merket. Vet du at kreft forårsaket av benzen blir underrapportert?

Visste du at høy luftfuktighet raskt metter gassfilteret og ødelegger beskyttelsen? Er alle klar over at for arbeid med fallsikring skal du bruke hjelm som beskytter fallene person? Vet du at det er mange former for selvantennelse og at termittreaksjon er en kjemisk reaksjon som kan gi gnister når aluminium blir slått mot rust?

Det er fortsatt mange kilder for benzen som ikke er kartlagt og merket. Vet du at kreft forårsaket av benzen blir underrapportert?

Her finner du en presentasjon som Halvor Erikstein, SAFEs organisasjonssekretær og yrkeshygieniker, har satt sammen etter arbeidsplassbesøk på Mongstad. Du kan lese om konsentrasjonsangivelsen av kjemisk eksponering og hvor lite som skal til før eksponeringen kan koste deg helsen.

Last ned presentasjonen her.

 decoding=