Elefanten i rommet. Benzen i boreslam: Last ned presentasjonen

Benzen er naturlig forekommende olje og gass. Benzen er svært kreftfremkallende og særlig aggressiv når det gjelder blod- og lymfekreft. Dette er sykdommer som kan opptre etter mindre en 10 år. Ny kunnskap har vist at benzen må bli tatt mer på alvor. Derfor ble grenseverdien til benzen redusert til en femtedel 1. juli 2021. En sjelden kraftig skjerping, men så langt har lite skjedd. 

SAFE avholdt et HMS Puls Teams-møte den 4. mars. Her kan du laste ned Halvor Erikstein sin presentasjon om benzen: SAFE HMS PULS møte 04.03.2022 Halvor Erikstein. 

Ved boring i hydrokarbonførende formasjoner vil boreslammet få innblanding av råolje med benzen. Det betyr at benzen vil dampe av fra boreslammet og utsette alle som er i kontakt for alvorlig helsefare. Har du sett hva som står på gassfiltrene om bruk og luftfuktighet?

Skriv ut siden