SAFE anker til Høyesterett

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE anker, sammen med IE, TIOS – saken videre til Høyesterett.

Flertallet i Arbeidsretten ga NHO medhold i at TIOS Crewing kan flytte SAFE medlemmer fra flyteriggavtalen til Brønnservice avtalen.

https://safe.no/tios-the-infinite-organization-story/

Arbeidsrettens avgjørelser kan som hovedregel ikke ankes. Likevel mener SAFE at grunnlaget i saken ikke hører inn under Arbeidsrettens domsmyndighet. Arbeidsretten har ikke domskompetanse i valg av tariffavtale. Den må ligge hos en fast nemnd. Dessverre tok Arbeidsretten stilling til hvilken tariffavtale som kan anvendes i TIOS.

BSA (Brønnservise avtalen) er ikke tilpasset personellet som utøver brønnkontroll, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, og viser til stillingskategoriene superintendant, ass. superintendant, supervisor og safety.

– Dette er stillinger som inngår som en del av den etablerte bemanningen for brønnintervensjon/lett  brønnintervensjon på de aktuelle innretningene.

Skriv ut siden