SAFE frykter TIOS-dommens konsekvenser

Island Frontier Foto: Stig Silden
Island Frontier Foto: Stig Silden

Et flertall i Arbeidsretten ga dessverre og uforståelig nok NHO medhold i arbeidsrettssaken mot SAFE/YS vedrørende Brønnserviceavtalens virkeområde. SAFE er meget skuffet over dommen, men vi gir oss ikke. 

Arbeidsretten sier at Brønnserviceavtalen kommer til anvendelse i bedrift som driver brønnintervensjon/lett brønnintervensjon og for personell som arbeider med brønnintervensjon/lett brønnintervensjon. Men Arbeidsretten tar ikke stilling til om Brønnserviceavtalen skal gjøres gjeldende for TIOS. Dette er et spørsmål som må avgjøres mellom tariffpartene.

SAFE er selvsagt meget skuffet over dommen. Arbeidsretten har valgt å ikke ta stilling til de utfordringer våre medlemmer i TIOS opplever. Medlemmer som jobber med de samme kollegaene, på de samme innretningene, utfører de samme arbeidsoppgavene, men NHO krever dette personellet over på en avtale som TIOS ikke engang akter å etterleve vedrørende avtalt pensjon/AFP, tap av helsesertifikatforsikring, samtidig som de forlanger økt årstimeverk og større fleksibilitet i til NR-avtalen dette personellet tilhører.

– En ting er skuffelsen over dommen, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, men vår største frykt er at Arbeidsretten ikke har forstått hva konsekvensene av dommen blir. Arbeidsretten har valgt å ikke ta stilling til de utfordringer våre medlemmer i TIOS står i og de er fortsatt i en tilstand av limbo.

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga

Aleksandersen presiserer at dette er medlemmer som jobber med de samme kollegaene, på de samme innretningene, utfører de samme arbeidsoppgavene, men NHO krever dette personellet over på en avtale som TIOS ikke engang akter å etterleve.

– Jeg tror få eller ingen arbeidstakere, ei heller arbeidsgivere, ville akseptert tap av pensjonsrettigheter/AFP, tap av helsesertifikatforsikring,  samtidig som de forlanger økt årstimeverk og større fleksibilitet i forhold til NR-avtalen dette personellet tilhører. Listen er lang og mange blir nå store pensjonstapere, mister gavepensjon i tillegg til svekket sykelønnsordning og permisjon. Dette er grunnleggende rettigheter som ingen skal bli fratatt og som dessverre TIOS ikke bryr seg om så lenge de kan fylle egen lomme, avslutter Aleksandersen.

Arbeidsrettens dom ikke stemmer med hvordan bransjen henger sammen, de videre konsekvensene av dommen er det for tidlig å si noe om. De ansatte har vært på flyteriggavtalen siden oppstarten i 2006 og SAFE hevder fortsatt at dette er riktig avtale for den type arbeid bedriften utfører.  Flertallet i Arbeidsretten kan ikke ha forstått hva disse folkene jobber med, slik SAFE og våre advokater ser det.

SAFE gjennomgår nå dommen og vil planlegge veien videre vedrørende avtaleforhold for våre medlemmer i TIOS.

Skriv ut siden