SAFE møter DeepOcean i Arbeidsretten

Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda
Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda

11. – 12. januar 2022 møttes SAFE og DeepOcean i Arbeidsretten. Uenigheten står om retten til innsyn i innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, og etterlevelsen av tariffavtalen for innleid personell på norsk kontinentalsokkel.

DeepOcean er et selskap som driver virksomhet innen subsea-segmentet. DeepOcean har inngått tariffavtale direkte med SAFE. Bakgrunnen for at SAFE har stevnet DeepOcean inn for Arbeidsretten er opplysninger om at innleid personell i DeepOcean går på andre lønns- og arbeidsvilkår, enn de har inngått i tariffavtalen.

Advokat Bent Endresen fører saken på vegne av SAFE. Administrasjonssjef i SAFE Bjørn Tjessem og nestleder Kai Morten Anda er partsrepresentanter, og klubbleder i DeepOcean Jan Olav Nordbø vil vitne i saken.

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

– SAFE har gjentatte ganger forsøkt å få innsyn i de innleide sine lønns- og arbeidsforhold, sier nestleder i SAFE Kai Morten Anda. Det resulterte i et møte mellom DeepOcean og SAFE tidlig i 2020, hvor DeepOcean innrømmet at innleide gikk på andre lønns- og arbeidsvilkår, forklarer han. Da kom det frem at DeepOcean har innleide på norsk kontinentalsokkel fra lavkostland, som har betingelser ut fra sitt hjemland. DeepOcean opprettholdt at de ikke ville gi SAFE innsyn i de faktiske lønns- og arbeidsvilkår for innleid personell, sier Anda.

– DeepOcean har også gjort andre grep som SAFE anser som en planlagt omgåelse av den inngåtte tariffavtalen mellom partene, forklarer Anda. DeepOcean har opprettet et utleieselskap i Norge som leier ut ansatte til seg selv på dårligere vilkår, enn tariffavtalen som er inngått med SAFE. DeepOcean eier 50% av dette utleieselskapet. Her vet vi at innleide ikke får nattillegg når de jobber side om side med fast ansatte i DeepOcean.

DeepOcean har over tid økt bruken av innleid personell betraktelig. SAFE mener det nå er tydelig at DeepOcean ikke bare benytter seg av innleie av nødvendige fleksibilitetshensyn, men at de nå gjør det bevisst for å undergrave den inngåtte tariffavtalen med SAFE.

Skriv ut siden